• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

אילו פערים בשירותי הבריאות לילדים נצפו במהלך מגיפת הקורונה?

במחקר זה נחשפו פערים בצרכים בריאותיים של ילדים שלא נענו במהלך מגיפת הקורונה, ומדגיש את החשיבות של התמודדות עם אתגרים אלו באמצעות התערבויות ממוקדות

בדיקת רופא ילדים. אילוסטרציה

מגיפת הקורונה סיבכה את הגישה לשירותי הבריאות של ילדים בארצות הברית, והוסיפה לאתגרים ולמחסומים הקיימים במערכת. במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת annals of family medicine, ביקשו חוקרים לאפיין פערים בצרכים הבריאותיים של ילדים, שלא נענו בתקופה זו.

החוקרים ניתחו נתונים מסקר חוויות הקורונה, סקר אורכי ארצי שבוצע במהלך הגל הראשון (אוקטובר עד נובמבר 2020) והגל השני (מרץ עד מאי 2021) של המגיפה. הסקר בוצע באינטרנט או בטלפון להורים לילדים בגילאי 5 עד 12 ברחבי ארצות הברית, והשתמש בשיטת דגימה מבוססת הסתברות כדי להבטיח ייצוג של אוכלוסיית משקי הבית הרחבה יותר בארה"ב. בנוסף, החוקרים בדקו 3 אינדיקטורים של צורכי טיפול רפואי בילדים שלא נענו כתוצאים: מקרים של וויתור על טיפול וויתור על ביקור שגרתי מסתיו 2020 ועד אביב 2021, והיעדר ביקור שנתי בשנה הקודמת עד אביב 2021. מודלים רב-משתנים בחנו קשרים של מאפיינים ברמת ילד, הורה, משק בית ומחוז עם אינדיקטורים אלה, תוך התאמה לגיל, המין והגזע של הילד.

תוצאו המחקר הראו כי על בסיס דיווח הורים, 16.3% מהילדים בגילאי 5 עד 12 ויתרו על טיפול, 10.9% ויתרו על ביקורים שגרתיים, ו-30.1% לא זכו לבדיקת ילדים שנתית בשנה האחרונה. ניתוחים מותאמים זיהו פערים במדדים של גישה לטיפול רפואי בילדים לפי מאפיינים ברמת הילד (למשל, גזע, מצבים בריאותיים קיימים, אופן ההוראה בבית הספר), הורה (למשל, אתגרי טיפול בילדים), משק בית (למשל, הכנסה), ומחוז (למשל, סיווג עירוני-כפרי, זמינות של רופאים ראשוניים). בנוסף, חוויות של גזענות של ילדים וגם של הורים נקשרו לסימנים מסוימים של דרישות רפואיות שלא נענו.

החוקרים מסכמים כי ממצאים אלו מדגישים את הצורך במחקר מתמשך, הבוחן צורכי טיפול רפואי שלא נענו ובמאמצים מתמשכים לייעל את החוויה הקלינית כך שתהיה כוללת מבחינה תרבותית.

מקור:

Disparities in Unmet Health Care Needs Among US Children During the COVID-19 Pandemic. Sanjana Pampati, Nicole Liddon, Elizabeth A. Stuart, Lance A. Waller, Jonetta J. Mpofu, Benjamin Lopman, Susan Hocevar Adkins, Jodie L. Guest, Jeb Jones. The Annals of Family Medicine Mar 2024, 22 (2) 130-139; DOI: 10.1370/afm.3079

נושאים קשורים:  מחקרים,  מגיפת הקורונה,  טיפול ראשוני,  רפואת ילדים,  פערים בטיפול
תגובות