• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

איכות חיים באנשי מקצוע המעורבים בטיפול פליאטיבי בילדים

חוקרים ביקשו לבחון אם הזמינות של אנשי טיפול פליאטיבי בילדים השפיעה על איכות החיים הקשורה לעבודה וכן לחקור את איכות החיים הקשורה לעבודה של אנשי מקצוע העובדים ללא הכשרה מיוחדת

מטרות החוקרים היו (1) להעריך אם הזמינות של צוות SPPC (specialized pediatric palliative care SPPC) השפיעה על איכות החיים הקשורה לעבודה של אנשי מקצוע שאינם מתמחים ב-PPC; וכן (2) לחקור את איכות החיים הקשורה לעבודה של אנשי מקצוע העובדים ב-PPC ללא הכשרה מיוחדת.

עבודה ב-PPC משפיעה על איכות החיים (quality of life QOL) של שירותי הבריאות ואיכות החיים של אנשי מקצוע הקשורים לעבודה. אנשי מקצוע שחסרה להם הכשרה ספציפית ל-PPC אך מספקים באופן קבוע שירותים לילדים שנפגעו, ביטאו את הצורך שלהם בתמיכה מצוותי SPPC.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Palliative Care and Social Practice, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון אם הזמינות של צוות SPPC השפיעה על איכות החיים הקשורה לעבודה של אנשי מקצוע שאינם מתמחים ב-PPC; וכן (2) לחקור את איכות החיים הקשורה לעבודה של אנשי מקצוע העובדים ב-PPC ללא הכשרה מיוחדת.

המחקר בוצע במתכונת של מחקר חתך חוזר. בית חולים אחד עם תוכנית SPPC מבוססת ומוסדות קשורים סיפק את קבוצת ההתערבות (intervention group IG). שלושה בתי חולים ומוסדות קשורים שבהם הוצע PPC כללי סיפקו את קבוצת ההשוואה (comparison group CG). החוקרים אספו את הנתונים באמצעות שאלון בין השנים 2021-2022. השאלון המקצועי של איכות החיים (The Professional Quality of Life ProQOL 5) שימש להערכת איכות החיים הקשורה לעבודה, והניב ציונים נפרדים לשחיקה (burnout BO), לחץ טראומטי משני (secondary traumatic stress STS) ושביעות רצון מחמלה (compassion satisfaction CS). בוצע ניתוח סטטיסטי תיאורי ועוצבו משוואות אומדן כלליות. כדי להגביר את ההשוואה של IG ו-CG, המשתתפים הותאמו לפי ציוני נטייה.

החוקרים הסיקו כי למרות שה-QOL הכולל של מדגם המחקר היה משביע רצון, הוא הראה שיעור ניכר של BO ו-STS בינוניים, כמו גם CS בינוני. כדי לספק תמיכה מותאמת לאנשי מקצוע העובדים ב-PPC, יש צורך בהוכחות לגבי מרכיבי התמיכה העיקריים של SPPC ויעילותם.

מקור:

Gerber A-K, Feuz U, Zimmermann K, et al. Work-related quality of life in professionals involved in pediatric palliative care: a repeated cross-sectional comparative effectiveness study. Palliative Care and Social Practice. 2024;18. doi:10.1177/26323524241247857

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי בילדים,  איכות חיים,  הכשרה
תגובות