• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
 • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
 • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
 • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
 • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
אודות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים נוסד בשנת 1969. האיגוד מונה יותר מ-2,500 חברים, הן בבתי החולים והן בקהילה, ויותר מ-1,000 חברים נלווים.

חברי האיגוד משמשים מנהלי מחלקות, מנהלי מרפאות, מנהלי מכונים ויחידות, ורופאים בקהילה, ונותנים שירותים בכל התחומים הקשורים לרפואת ילדים, מגיל 0 ועד גיל 18 שנים.

מטרות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים:

 • פיתוח וקידום רפואת הילדים ובריאות הילד במדינת ישראל.
 • הבטחת רמה מקצועית עליונה של חברי האיגוד, ניסוח ויישום של הנחיות
  > קליניות עדכניות, ושמירה על רמה אתית גבוהה.
 • פיתוח וקידום מעמדם המקצועי של רופאי הילדים בישראל.
 • קידום הנושא של רפואה מונעת בילדים, כולל תמיכה בהכנסת חיסונים חדשים לסל השירותים וטיפול בבעיית ההשמנה.
 • תמיכה בפריפריה — הן במרפאות בקהילה והן בבתי החולים.

פעילות האיגוד לרפואת ילדים ונקודות ציון:

 • האיגוד הישראלי לרפואת ילדים עובד בשיתוף פעולה הדוק עם החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית (חיפ"ק), החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) ועם כל האיגודים, החברות והחוגים הקשורים לתחום רפואת הילדים.
 • במהלך ארבע השנים האחרונות פעל האיגוד למען תקציב מחלקות הפגים, להגנה על טיפות החלב ולהכנסת חיסונים חדשים לסל הבריאות.
 • האיגוד, בשיתוף חיפ"ק, מקיים סדנאות הכנה לבחינות שלב א' ושלב ב'.
 • האיגוד מוציא לאור עיתון, "איגרת לרופא הילדים", ובו מובאות הנחיות קליניות והודעות חשובות.
 • האיגוד משתף פעולה עם איגודים אחרים לרפואת ילדים באירופה ובארה"ב.
 • האיגוד עורך מסעי הסברה לעידוד החיסונים בישראל.
 • האיגוד עורך מסע הסברה ומניעת השמנה בקרב ילדי ישראל.
 • נציגי ועד האיגוד משתתפים בכנסים בינלאומיים.