אודות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים וחבריו

האיגוד הישראלי לרפואת ילדים נוסד בשנת 1969.
האיגוד מונה יותר מ–2,500 חברים, הן בבתי החולים והן בקהילה, ויותר מ–1,000 חברים נלווים.

חברי האיגוד משמשים מנהלי מחלקות, מנהלי מרפאות, מנהלי מכונים ויחידות, ורופאים בקהילה, ונותנים שירותים בכל התחומים הקשורים לרפואת ילדים, מגיל 0 ועד גיל 18 שנים.

מטרות האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

> פיתוח וקידום רפואת הילדים ובריאות הילד במדינת ישראל.
> הבטחת רמה מקצועית עליונה של חברי האיגוד, ניסוח ויישום של הנחיות
> קליניות עדכניות, ושמירה על רמה אתית גבוהה.
> פיתוח וקידום מעמדם המקצועי של רופאי הילדים בישראל.
> קידום הנושא של רפואה מונעת בילדים, כולל תמיכה בהכנסת חיסונים חדשים
> לסל השירותים וטיפול בבעיית ההשמנה.
> תמיכה בפריפריה — הן במרפאות בקהילה והן בבתי החולים.

פעילות האיגוד לרפואת ילדים ונקודות ציון

> האיגוד הישראלי לרפואת ילדים עובד בשיתוף פעולה הדוק עם החברה הישראלית לפדיאטריה קלינית
>
(חיפ"ק), החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית (חיפ"א) ועם כל האיגודים,
> החברות והחוגים הקשורים לתחום רפואת הילדים.

> במהלך ארבע השנים האחרונות פעל האיגוד למען תקציב מחלקות הפגים,
> להגנה על טיפות החלב ולהכנסת חיסונים חדשים לסל הבריאות.
> האיגוד, בשיתוף חיפ"ק, מקיים סדנאות הכנה לבחינות שלב א' ושלב ב'.
> האיגוד מוציא לאור עיתון, "איגרת לרופא הילדים", ובו מובאות הנחיות קליניות
> והודעות חשובות.
> האיגוד משתף פעולה עם איגודים אחרים לרפואת ילדים באירופה ובארה"ב.
> האיגוד עורך מסעי הסברה לעידוד החיסונים בישראל.
> האיגוד עורך מסע הסברה ומניעת השמנה בקרב ילדי ישראל.
> נציגי ועד האיגוד משתתפים בכנסים בינלאומיים.