הנחיות קליניות של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

מניעה וטיפול בהשמנת ילדים ובני נוער


הורדת חום בילדים


הגישה לכאב וחרדה בילדים המטופלים במחלקה לרפואת ילדים דחופה (מלר"ד ילדים)


הנחיות לאבחון בירור וטיפול ביתר לחץ דם בילדים ומתבגרים


הנחיות עדכניות בנוגע לאבחון ולטיפול בגסטרואנטריטיס בקרב ילדים


נייר עמדה - שעות שינה מומלצות ביממה בילדים ומתבגרים