• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

השפעת הפחתת שיעור עירויי דם וטסיות בפגים על מחלת ריאות כרונית של פגים

נמצא כי עירויי דם וטסיות רבים הניתנים לפגים מבוצעים שלא על פי הקווים המנחים המחמירים, וכי הפחתה של עירויים מיותרים אלו עשוי להפחית את שיעורי ההיארעות של מחלת ריאות כרונית של פגים

מטרת המחקר הייתה להעריך האם עירויים של דם או טסיות תורמים לפתוגנזה של מחלת ריאות כרונית של פגים (Bronchopulmonary Dysplasia - BPD).

במחקר רטרוספקטיבי זה נכללו מספר רב של בתי חולים, ובו ניסו למצוא קשר בין עירוי של תאי דם אדומים או טסיות לבין התפתחות של BPD. במחקר נכללו כלל הפגים שנולדו לפני שבוע 29 להריון וכלל היילודים עד שבוע 36 להריון שנולדו במשקל של עד 1000 גרם שקיבלו עירויים בין התאריכים ינואר 2018 – דצמבר 2022 ובחנו את דרגה ה-BPD שלהם. החוקרים ביצעו ניתוח רגישות לצורך הערכת האפשרות לקשר סיבתי. הם בדקו האם כל עירוי בוצע לפי ההתוויות המגבילות והעריכו האם פחות עירויים עשויים להשפיע על היארעות עתידית של BPD.

תוצאות המחקר הדגימו כי 84 מהנבדקים לא פיתחו BPD. מבין 595 הפגים שפיתחו BPD, 352 פיתחו מחלה בדרגה 1 (קלה), 193 בדרגה 2 (בינונית) ו-50 בדרגה 3 (חמורה). עבור 7% מהנבדקים שלא פיתחו BPD,י46% מאלו שפיתחו BPD ועבור 98% שפיתחו BPD קשה העירויים ניתנו בגיל קטן מ-36 שבועות הריון. עבור כל עירוי, ההסתברות להתפתחות BPD עלה במקדם של 2.27 (רווח בר-סמך של 95%, 1.59-3.68; p<0.001). ניתוח רגישות הדגים כי עירויים עשויים לתרום להתפתחות של BPD. 57% מהעירויים של תאי דם אדומים ו-68% מהעירויים של טסיות בוצעו של על פי ההתוויות המחמירות החדשות. מודל החיזוי הראה כי הצמדות להתוויות המחמירות עשויה להפחית את שיעור העירויים בכ-20-30% ובכך להפחית את שיעור מקרי BPD חמורים בכ-4-6%.

מסקנת החוקרים הייתה כי עירויים מקושרים להיארעות וחומרה של מקרי BPD. הפחתת שיעור העירויים והצמדות לקווים מנחים מחמירים עשויה להביא להפחתה משמעותית בשיעורי BPD.

מקור:

Can Red Blood Cell and Platelet Transfusions Have a Pathogenic Role in Bronchopulmonary Dysplasia? Timothy M. Bahr, Gregory L. Snow, Thomas R. Christensen et al. The Journal of Pediatrics February 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  עירויי דם,  טסיות,  מחלות ריאות כרונית של פגים,  פגים
תגובות