• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

האם ילדים עם מחלת ריאות כרונית של פגות סובלים מאיכות חיים ירודה?

נמצא כי ברוב התחומים ילדים בגיל בית הספר עם מחלת ריאות כרונית של פגות מדווחים עם איכות חיים מקושרת לבריאות שווה או טובה משל מקרי הביקורת

מטרת המחקר הייתה לקבוע את איכות החיים המקושר לבריאות (Health Related Quality of Life - HRQOL) של ילדים בגיל בית הספר עם מחלת ריאות כרונית של פגות (Bronchopulmonary Dysplasia - PBD), בעזרת כלי ההערכה PROMISי(Patient-Reported Outcomes Measurements Information System).

מחקר Indoor Air Quality and Respiratory Morbidity in Children with BPD הינו מחקר תצפיתי מתמשך בו משתתפים ילדים בגילאי בית הספר עם BPD.יHRQOL הוערך בזמן הגיוס למחקר בעזרת שלושה שאלוני PROMIS:יParent Proxy Scale-Global Health 7, Parent Proxy Psychological Stress Experiences - Short Form, ו-Parent Proxy Profile-25. מידע ממחקר PROMIS נבדק עבור סטייה מובהקת מציוני T סטנדרטיים עבור ילדים ללא BPD.

עבור 89 נבדקים שגוייסו למחקר AERO-BPD היה מידע מלא עבור תוצאי HRQOL. גילם הממוצע של הנבדקים עמד על 9±2 שנים, מהם 43% היו בנות. משך ממוצע של תמיכה נשימתית בזמן הפגות עמד על 96 (±40) ימים. תוצאות המחקר הדגימו כי בכל התחומים, ילדים בגיל בית הספר עם BPD דיווחו על תוצאים שווים או טובים בהשוואה לקבוצת מקרי הביקורת. ממצאים מובהקים מבחינה סטטיסטית כללו ירידה בדיכאון (p<0.0001), עייפות (p<0.0001) וכאב (p<0.0001). לעומת זאת, תחומים בהם נצפו הבדלים ללא מובהקות סטטיסטית כללו חוויות רגשיות קשות (p=0.87), בריאות כללית (p=0.06), חרדה (p=0.08), מערכות יחסים (p=0.8) וניידות (p=0.59).

מסקנת החוקרים הייתה כי ילדים עם BPD סובלים פחות מירידה באיכות חיים מקושרת לבריאות בתחומי דיכאון, עייפות וכאב, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. אם ממצאים אלו יאוששו, הם יוכלו לסייע בהרגעת הורים ומטפלים של אותם ילדים עם BPD.

מקור:

Sierra G, Liu JP, Ith I, Gudur D, Cunningham D, Dahlberg SE, Beam K, Gaffin JM. Health-Related Qualities of Life in School-Aged Children with Bronchopulmonary Dysplasia. J Pediatr. 2023 Oct;261:113548. doi: 10.1016/j.jpeds.2023.113548. Epub 2023 Jun 8. PMID: 37301279; PMCID: PMC10526722.

https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(23)00401-8/fulltext

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות כרונית,  פגים,  BPD,  בריאות הנפש,  איכות חיים הקשורה בבריאות
תגובות