עד כה לא נערך ניסוי אקראי מבוקר לבחון את היעילות של היפנוזה בהפחתת הכאב ושיפור ריפוי הפצעים אצל ילדים עם כוויות. במחקר חדש שנערך ב-Children's Health Research Center בבריזבן, אוסטרליה, והתפרסם בכתב העת Pain, ביקשו החוקרים לבחון האם היפנוזה מפחיתה כאב, חרדה ומתח ומאיצה ריפוי פצעים אצל ילדים העוברים טיפול בכוויות.

ילדים (4-16 שנים) עם כוויות חריפות שהגיעו להחלפת חבישה בפעם הראשונה אחרי שנכוו חולקו באופן אקראי ל"קבוצת היפנוזה" שקיבלה היפנוזה בנוסף לטיפול סטנדרטי או "קבוצת טיפול סטנדרטית" שקיבלה התערבויות פרמקולוגית ולא-פרמקולוגית סטנדרטיות. החוקרים לקחו מדידות חוזרות של עוצמת הכאב, חרדה, מתח, וריפוי הפצע בכל החלפה של חבישות הפצע עד ל-95% ומעלה רה-אפיתליזציה  של הפצע.

החוקרים ניתחו דאטה מ-62 ילדים על בסיס intention-to-treat באמצעות ה-Generalized Estimating Equationsי(n=35 בקבוצת הטיפול הסטנדרטי, n=27 בקבוצת ההיפנוזה). החוקרים לא מצאו השפעה משמעותית על התוצאים העיקריים של כאב וריפוי הפצע (הפרש הממוצע [Mean Difference, MD] הגדול של עוצמת הכאב על פי דיווח עצמי = -0.85 [רווח סמך 95% של -1.91 עד 0.22], p=0.12 ;MD עבור רה-אפיתליזציה = -0.46 [רווח סמך 95% של -4.27 עד 3.35], p=0.81). נמצאה השפעה מועטה על התוצאים המשניים של חרדה לפני ביצוע הפרוצדורה (MD=-0.80 [רווח סמך 95% של -1.50 עד  -0.10], p=0.03 לפני החלפת החבישה בפעם השנייה) וקצב לב כמדד של מתח (MD= -15.20 [רווח סמך 95% של -27.20 עד -3.20], p=0.01 ו-MD=-15.39 [רווח סמך 95% של -28.25 עד -2.53], p=0.02 לפני ואחרי החלפת החבישה בפעם השלישית).

לאור הממצאים החוקרים מסמכים שהיפנוזה עשויה להיות יעילה להקטנת החרדה טרום-פרוצדורה ולהאטת קצב הלב אצל ילדים אשר עוברים טיפולים חוזרים בפצעים, אך לא להפחתת עוצמת הכאב או להאצת ריפוי הפצעים.

מקור:

Chester, Stephen J; Tyack, Zephanie; De Young, Alexandra; Kipping, Belinda; Griffin, Bronwyn; Stockton, Kellie; Ware, Robert S.; Zhang, Xi; Kimble, Roy M.Efficacy of hypnosis on pain, wound-healing, anxiety, and stressin children with acute burn injuries: a randomized controlled trial. PAIN: September 2018 - Volume 159 - Issue 9 - p 1790–1801. doi: 10.1097/j.pain.0000000000001276