יונה אמיתי ואלי סומך

פרופ' יונה אמיתי, המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן;
פרופ' אלי סומך, יו"ר האיגוד לרפואת ילדים ויו"ר חטיבת הילדים, "וולפסון"