• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר

מום לב מולד

מום לב מולד הוא מום בלב היילוד שנוצר כתוצאה מהתפתחות בלתי תקינה של העובר. ברחם, העובר מקבל דם מחומצן אשר מגיע מהשליה דרך וריד הטבור (umbilical vein), אשר נכנס אל מעל לכבד והופך להיות הצינור הוורידי (ductus venosus) שמתחבר ל-inferior vena cava, אשר נושא דם מעורבב: מחומצן היטב מהשליה, ולא מחומצן מפלג הגוף התחתון. הדם מה-inferior vena cava מתערבב בעלייה הימנית עם דם לא מחומצן אשר הגיע מהחלק העליון של הגוף, כאשר מרבית הדם מהעלייה הימנית זורם דרך פתח בין העלייה הימנית לשמאלית – ה-foramen ovale, ומשם לחדר השמאלי (בדרך זו קיימת זרימת דם דרך שני החדרים אשר מאפשרת את התפתחותם התקינה) בעוד שחלק מהדם אשר נשאר בעלייה הימנית עובר לחדר הימני. מהחדר השמאלי יוצא הדם דרך אבי העורקים – האאורטה, לשאר הגוף, בעוד שמהחדר הימני יוצא הדם דרך ה-pulmonary artery (עורק הריאה) אולם מאחר שהריאה לא צורכת כמעט דם – אינה מפותחת במהלך החיים העובריים – הדם עובר ברובו המוחלט לאבי העורקים – האאורטה, דרך ה-ductus arteriosus. שני החדרים עובדים מול אותו עומס ולכן בתחילה אין הבדל בגודל או בדופן בין החדר השמאלי לחדר הימני (בעוד שבחיים הבוגרים, החדר השמאלי גדול ועבה יותר). למאמר המלא בויקיפדיה