קטגוריה:
תחומים: רופאים
איזור: בת ים

לבית חולים אברבנאל דרוש/ה עוזר/ת רפואי/ת למנהל בית החולים

תנאי העסקה:
מתח דרגות 7-8
20 כוננויות על
תאור המשרה:
*סיוע למנהל/ת בית חולים לא כללי בביצוע מדיניות משרד הבריאות בבית החולים, ובכלל זה, סיוע במעקב אחר תפעולן התקין של היחידות ותיאום הקשרים הבין-מחלקתיים, בהתאם להנחיות הממונה.
*ריכוז מידע ונתונים כבסיס לקבלת החלטות, בהתאם לצורך ולהוראות הממונה, לרבות השתתפות בגיבוש ההחלטות וסיוע ביישומן והטמעתן ביחידות בית החולים. ארגון והובלה של נושאים מקצועיים ותפעוליים בבית החולים בהתאם לצורך ולהוראות מנהל/ת בית החולים.
*הובלת תהליכי רוחב חוצי יחידות בתפעול בית החולים, במידת הצורך ובתיאום עם מנהל/ת בית החולים. השתתפות בועדות מקצועיות בהתאם למינוי מהגורם המוסמך ובתיאום עם הממונה. ייצוג בית החולים בפני גורמים משרדיים וחוץ משרדיים, בתאום עם הממונה. ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

לפרטים נוספים:
מנאל בירו, מנהלת ענף מנהל רפואי, המרכז הרפואי לבריאות הנפש ע״ש יהודה אברבנאל.
טלפון: 03-5552325
מייל:manal.biro@abr.health.gov.il