קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

בימים אלו מפורסם מכרז פומבי ממונה ועדות רפואיות
באגף שיקום נכים במשרד הביטחון

פרטי המשרה מופיעים באתר נציבות שירות המדינה.
לנוחיותכם קישור להגשה מקוונת יש להזין מספר המכרז - 60430
לכניסה לפרטי המשרה לחץ כאן

הפרסום מופיע באתר נציבות שירות המדינה > מכרזים > הגשת מועמדות מקוונת (מכרזים/ועדות איתור) מכרז מס' 60430 ממונה ועדות רפואיות. ניתן להגיש מועמדות למשרה עד למועד הנקוב בתום מועד הגשה.

משרד הביטחון מפרסם מעת לעת מכרזים למשרות רופאים באגף השיקום. רופאים המעוניינים, מוזמנים להתעדכן באתר נציבות שירות וכמו כן לפנות לאגף שיקום נכים, היחידה למשאבי אנוש
בטלפון 073-3876514.