• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

תזמון של עירוי תאי דם אדומים והתרחשות של דלקת מעי נמקית

החוקרים בדקו האם יש קשר זמני בין תקופות סיכון של 72 שעות של חשיפה לעירוי RBC לבין NEC בקרב תינוקות עם ELBW שהוקצו באופן אקראי לסף עירוי המוגלובין גבוה יותר או נמוך יותר

12.05.2024, 13:53

מטרת החוקרים הייתה להעריך האם יש קשר זמני בין תקופות סיכון של 72 שעות של חשיפה לעירוי תאי דם אדומים (red blood cell RBC) לבין דלקת מעי נמקית (necrotizing enterocolitis NEC) בקרב תינוקות בעלי משקל לידה נמוך במיוחד (extremely low-birthweight ELBW) שהוקצו באופן אקראי לסף עירוי המוגלובין גבוה יותר או נמוך יותר.

מחקרים תצפיתיים מדווחים לעתים קרובות כי אנמיה ועירוי RBC קשורים לסיכון גבוה יותר ל-NEC בקרב תינוקות עם ELBW. לאחרונה, פורסמו בכתב העת JAMA Hematology, ממצאיו של מחקר בו חוקרים ביקשו לבחון האם יש קשר זמני בין תקופות סיכון של 72 שעות של חשיפה לעירוי RBC לבין NEC בקרב תינוקות עם ELBW שהוקצו באופן אקראי לסף עירוי המוגלובין גבוה יותר או נמוך יותר.

החוקרים ביצעו אנליזה משנית של 1,690 תינוקות עם ELBW בין השנים 2021-2023, ששרדו עד יום 10 לאחר הלידה שנרשמו לעירוי של פגים (Transfusion of Prematures TOP) במסגרת מחקר רב-מרכזי בעל הקצאה אקראית שהתבצע בין השנים 2012-2017.

ראשית, החוקרים בדקו את התפלגות עירוי ה-RBC והתרחשות של NEC עד ליום 60 לאחר הלידה. שנית, תקופות של 72 שעות לאחר העירוי סווגו כתקופות מסוכנות ותקופות טרום עירוי בעלות משך משתנה כתקופות בקרה. לאחר מכן, הסיכון של NEC בתקופות מסוכנות לאחר עירוי הושווה לזה בתקופות טרום עירוי, תוך ריבוד הסיכון על סמך קבוצה בעלת הקצאה אקראית (קבוצת סף עירוי המוגלובין גבוה או נמוך).

תוצאות המחקר הדגימו שמתוך 1,824 תינוקות עם ELBW שהוקצו באופן אקראי במהלך מחקר ה-TOP,י1,690 הוכללו באנליזה הנוכחית (גיל הריון ממוצע 26.0 [1.5] שבועות; 899 תינוקות [53.2%] היו ממין נקבה). לאחר סיווג של 4,947 תקופות סיכון ו-5,813 תקופות בקרה, החוקרים זיהו 133 מקרים של NEC.י59 מהמקרים הללו (44.4%) התרחשו בתקופות סיכון. המאפיינים ההתחלתיים והקליניים של תינוקות עם NEC בתקופות סיכון לא היו שונים מאלו של תינוקות עם NEC בתקופות בקרה. הסיכון ל-NEC היה 11.9 לכל 1000 תקופות מסוכנות לאחר עירוי ו-12.7 לכל 1,000 תקופות בקרה (יחס סיכונים מתוקנן, 0.95; רווח בר סמך 95%, 0.68-1.32; P=.74). סיכון זה לא היה שונה באופן משמעותי בין הקבוצות שהוקצו באופן אקראי, אך שיעור ההיארעות של NEC ל-1,000 ימים הגיע לשיא בין הימים 20 ו-29 שלאחר הלידה בקבוצת סף עירוי ההמוגלובין הנמוך יותר.

החוקרים הסיקו כי בקרב תינוקות עם ELBW עם טווחי ההמוגלובין שהתרחשו במחקר ה-TOP, חשיפה לעירוי RBC לא הייתה קשורה זמנית לסיכון גבוה יותר ל-NEC במהלך תקופות מסוכנות של 72 שעות לאחר העירוי. בהתחשב בכך ששיעור ההיארעות של NEC הגיע לשיא בין הימים 20 ו-29 שלאחר הלידה בקרב תינוקות עם ערכי המוגלובין נמוכים יותר, יש צורך בבדיקה מעמיקה יותר של תקופת סיכון זו באמצעות מערכי נתונים גדולים יותר.

מקור:

Salas AAGunn ECarlo WA, et al. Timing of Red Blood Cell Transfusions and Occurrence of Necrotizing EnterocolitisA Secondary Analysis of a Randomized Clinical TrialJAMA Netw Open. 2024;7(5):e249643. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.9643

נושאים קשורים:  מחקרים,  עירוי תאי דם אדומים,  דלקת מעי נמקית,  המוגלובין,  תינוקות,  פגים
תגובות