• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

התפתחות מוטורית לאחר אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית

בקרב ילדים שטופלו עם היפותרמיה טיפולית עבור אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית של יילודים, שליש הפגינו קשיים מוטוריים בגיל 11.1 שנים, מה שמצביע על הצורך במעקב עד גיל חטיבת הביניים לפחות

התפתחות הילד (צילום: שאטרסטוק)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת European Journal of Pediatric Neurology, החוקרים ביקשו לתאר את ההתפתחות המוטורית האורכית של ילדים שטופלו עם היפותרמיה טיפולית (TH) עקב אנצפלופתיה היפוקסית-איסכמית של יילודים (HIE) ולחקור את התפקוד המוטורי של אותם ילדים בתחילת גיל ההתבגרות.

החוקרים בחנו ילדים שטופלו ב-TH עקב HIE במהלך 2007-2009, בשטוקהולם, שהשתתפו במחקר מעקב פרוספקטיבי. החוקרים העריכו את ההתפתחות המוטורית בארבע הזדמנויות והם דיווחו על התוצאות כאחוזונים ובגילאים ממוצעים. בנוסף, החוקרים השתמשו בסולם המוטורי של אלברטה בגיל 0.35, ב-Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III בגיל 2.1 ובMovement Assessment-Battery for Childrenי(MABC-2) בגיל 7.3 ו-11.1 שנים. ההורים התבקשו למלא את ה-MABC-2 בגילאי 7.3 ו-11.1 שנים. נוסף לכך, החוקרים העריכו את הקוגניציה הכללית של הילדים באמצעות Wechsler Intelligence Scales for Children Fifth Editionי(WISC-V).

תוצאות המחקר הדגימו כי ל31% (14/45) מהילדים היה ציון מוטורי קטן או שווה לאחוזון 15, המצביע על סיכון לקשיים מוטוריים בגיל 11.1 שנים. במקביל, 52% (23/44) מההורים נתנו לילדם ציון גדול או שווה לאחוזון ה-85, מה שמצביע על ילד בסיכון לסבול מקשיים מוטוריים. לילדים אלו היה אחוז מוטורי נמוך משמעותית בגיל 2.1 שנים, אך בטווח התקין. בהערכת הקוגניציה הכללית, התפתחות מוטורית אורכית הראתה קשר חלש עם ה-WISC-V Full Scale IQי(rs0.38, p = 0.013).

לסיכום, בקרב ילדים ששרדו HIE וטופלו עם היפותרמיה ללא שיתוק מוחין בינוני/קשה, לשליש מהם היו ציוני MABC-2 המצביעים על סיכון לקשיים מוטוריים בגיל 11.1 שנים. לכן, החוקרים מציעים שיש לעקוב אחר ילדים שטופלו ב-TH עקב HIE של יילודים לפחות בגיל חטיבת הביניים.

מקור: 

Long-term motor development after hypothermia-treated hypoxic-ischaemic encephalopathy. Mimmi Eriksson Westblad, Kristina Löwing, Katarina Robertsson Grossmann, Mats Blennow, Katarina Lindström. European Journal of Paediatric Neurology November 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנצפלופתיה היפוקסית איסכמית,  היפותרמיה טיפולית,  הפרעות מוטוריות
תגובות