• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

היעילות של קורטיקוסטרואידים נשאפים בחולים עם אסתמה עיקשת - סקירת ספרות מובנית

FF מהווה אפשרות טיפולית מבטיחה בחולי אסתמה עיקשת בכל דרגות החומרה ואף בחולים עם הענות נמוכה לטיפול

בכנס ה-ATSי(American Thoracic Society) שנערך בחודש מאי בוושינגטון, ארה"ב, הוצגו ממצאיו של מחקר אשר בחן את היעילות בדרכי האוויר והפעילות הסיסטמית של פלוטיקזון פורואט (FF) ובודזונייד (BUD) בחולים עם אסתמה קלה ובינונית-חמורה.

החוקרים ביצעו סקירת ספרות מובנית וכללו באנליזת התוצאות חולים ממחקרים אשר עסקו בחולי אסתמה עיקשת בגילאי 12 שנים ומעלה. במחקרים שהוכללו בסקירה בוצע שימוש ב-FF,יFF יחד עם וילנטרול (VI), BUD ו-BUD יחד עם פורמטרול (FOR). המחקרים שהוכללו בסקירה היו מסוג RCT, מחקרי עולם אמיתי, מחקרים תצפיתיים, מטה-אנליזות וסקירות ספרות שיטתיות.

המינונים השונים של הטיפול וההיענות לטיפול נבדקו בהתאם לחומרת האסתמה של החולים ובהתאם לספים שדווחו במחקר קודם על ידי Singh et alי(1). הפעילות הסיסטמית של הטיפול נבדקה באמצעות שיעור דיכוי הקורטיזול. היעילות בדרכי האוויר נבדקה על ידי שיעור הזמן מתוך חודש טיפול בו הטיפול הקנה הגנת סימפונות בעלת משמעות קלינית (לפי הגדרות ה-GINA-global initiative for asthma).

באנליזת התוצאות הוכללו 22 מחקרים. תוצאות הסקירה הראו כי טיפול עם FF ו-FF/VI (רלבר) הוביל להגנה ממושכת יותר על דרכי האוויר מאשר BUD ו-BUD/FOR, בהתאמה, עם פעילות סיסטמית נמוכה יותר. ממצא זה הודגם במינונים שונים של התרופות ובשיעורי היענות לטיפול שנעובין 30-90% במחקרים השונים. בתרשים המצורף ניתן לראות פירוט של מידת הגנת הסימפונות ודיכוי הקורטיזול בחלוקה למינונים השונים ולמידת ההיענות עבור התרופות השונות.

לפוסטר המלא, לחץ/י כאן

הודות למשך הפעולה הארוך במיוחד של FF  ולאפיניות הגבוהה לרצפטור הגלוקוקורטיקואידי, משטרי טיפול המכילים FF בהשוואה למשטרי טיפול המכילים BUD, מקנים הגנה טובה יותר על דרכי הנשימה עם השפעה סיסטמית נמוכה גם בחולים עם היענות יחסית נמוכה. יתרונות אלה עשויים להיות שימושיים במיוחד בעולם האמיתי שבו רווחת ההיענות הנמוכה לטיפול.

ספרות:

1. Singh D, et al. Adv Ther 2022;39:1895–914.

2. Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  פלוטיקזון,  פורמוטרול,  קורטיקוסטרואידים