• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

האם מבחני תפקוד מתמשך יעילים לצורך אבחנת ADHD בילדים ובני נוער?

נמצא כי למבחני תפקוד מתמשכים יש יכולת בינונית בלבד בהבחנה בין ילדים ומתבגרים עם הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות לבין אלו ללא

17.05.2023, 14:31
הפרעת קשב וריכוז בילדים, ADHD (צילום: אילוסטרציה)

במחקר זה החוקרים ביקשו לכמת את התועלת הקלינית של שימוש במבחני תפקוד מתמשכים (Continuous Performance Test - CPT) לצורך אבחנה של הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - ADHD) בילדים ובני נוער, בהשוואה לאבחנה קלינית.

ארבעה מקורות מידע (MEDLINE, PsycINFO, EMBASE, PubMed) נסקרו עד ינואר 2023. החוקרים בחנו את הסיכון להטיה בתוצאות בעזרת QUADAS-2י(Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies). לאחר מכן בוצע איגום של שטח שתחת העקומה, רגישות וסגוליות של שלושה מדדים חלקיים של CPT הנמצאים בשימוש נרחב: השמטה/ חוסר תשומת לב, הוספה/ אימפולסיביות וסך טעויות/ ADHD.

בתהליך הסקירה זוהו 19 מחקרים שבהם השתמשו ב-CPT זמינים לשימוש. תוצאות של 835 נבדקים בקבוצת מקרי הביקורת ו-819 מקרים נכללו בניתוח עקומה אופיינית למסווג (Receiver Operating Characteristic - ROC) לצורך איגום תוצאות רגישות וסגוליות. עד 996 מקרים ו-1,083 מקרי ביקורת נכללו בניתוח לפי שטח שתחת העקומה. תוצאות המחקר הדגימו כי התועלת הקלינית, כפי שנמדדה בעזרת AUC, נחשבת קבילה בקושי (טווח של 0.7-0.8) עם תוצאות טובות ביותר בשימוש בסרגל סך הטעויות/ ADHD לאחר מכן בסרגל השמטה/חוסר תשומת לב, ולבסוף סרגל הוספה/ אימפולסיביות. תבנית דומה נמצאה עבור איגום של תוצאות רגישות וסגוליות; 0.75 (רווח בר-סמך של 95%, 0.66-0.82) ו-0.71 (רווח בר-סמך של 95%, 0.62-0.78) עבור סרגל סך הטעויות/ ADHD,י0.63 (רווח בר-סמך של 95%, 0.49-0.75) ו-0.74 (רווח בר-סמך של 95%, 0.65-0.81) עבור סרגל השמטה ו-0.59 (רווח בר-סמך של 95%, 0.38-0.77) ו-0.66 (רווח בר-סמך של 95%, 0.5-0.78) עבור סרגל הוספה.

מסקנת החוקרים הייתה כי ברמה הקלינית, למבדק CPT ככלי יחיד יש יכולת נמוכה-בינונית להבדיל בין נבדקים עם וללא ADHD. משום כך, ראוי להשתמש במבדק זה רק לצורך ביצוע תהליך אבחון מקיף.

מקור:

Arrondo G, Mulraney M, Iturmendi-Sabater I, Musullulu H, Gambra L, Niculcea T, Banaschewski T, Simonoff E, Döpfner M, Hinshaw SP, Coghill D, Cortese S. Systematic Review and Meta-analysis: Clinical Utility of Continuous Performance Tests for the Identification of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2023 Mar 31:S0890-8567(23)00171-5. doi: 10.1016/j.jaac.2023.03.011. Epub ahead of print. PMID: 37004919.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות,  ADHD,  מבחן תפקוד,  CPT
תגובות