• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

הקשר בין התעללות בילדים, חרדה, דיכאון ואסתמה

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי GAD ו-MDD הינם מתווכים של הקשר בין התעללות בילדים ואסתמה במבוגרים

התעללות בילדים (אילוסטרציה)
יד שבורה, התעללות בילדים (אילוסטרציה)

להתעללות בילדים קשר לאבחון אסתמה בחיים המבוגרים. במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת European Respiratory Journal ביקשו לבדוק האם הפרעת דיכאון מג'ורי (major depressive disorder – MDD) והפרעת חרדה מוכללת (generalized anxiety disorder – GAD) במהלך החיים הינם בעלי קשר להתעללות בילדים ואסתמה נוכחית.

המחקר כלל 81,105 מבוגרים בריטיים מ-UK Biobank. במסגרתו מילאו הנבדקים סקר לבריאות נפשית, התעללות בילדים, GAD, MDD, אסתמה ומשתנים רלוונטיים נוספים (לא כולל אבחנה של מחלת ריאות חסימתית כרונית).

הגדרה של התעללות בילדים התבססה על תשובות לחמש השאלות בשאלון הסקר Childhood Trauma Screener.יMDD ו-GAD במהלך החיים, הוערכו בהתבסס על שאלון Composite International Diagnostic Interview Short Form. אסתמה נוכחית הוגדרה כאסתמה שאובחנה על ידי רופא וצפצופים בהאזנה בשנה החולפת. רגרסיה לוגיסטית שימשה לניתוח רב-משתני של התעללות בילדים ואסתמה נוכחית. ניתוחי תיווך נערכו על מנת להעריך את התרומות של MDD במהלך החיים ו-GAD במהלך החיים לקשר בין התעללות בילדים לבין אסתמה נוכחית.

תוצאות המחקר הדגימו כי בניתוח הרב-משתני, התעללות בילדים הייתה קשורה לאסתמה (יחס סיכויים מותאם: 1.22, רווח בר-סמך 95%: 1.15-1.28, p<0.01). בניתוח תיווך מותאם להכנסה של משק הבית, השכלה, מצב עישון, שנות עישון ומשתנים אחרים, הודגם כי GAD במהלך החיים ו-MDD במהלך החיים הסבירו 21.8% ו-32.5% מהקשר של התעללות בילדים ואסתמה נוכחית, בהתאמה. תוצאות דומות התקבלו לאחר אי-הכללה של מעשנים נוכחיים ומעשנים לשעבר עם ≥10 שנות קופסה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי GAD ו-MDD הינם מתווכים של הקשר בין התעללות בילדים ואסתמה במבוגרים, וזאת ללא תלות במצב עישון.

מקור:

Child maltreatment, anxiety and depression, and asthma among British adults in the UK Biobank. Yueh-Ying Han, Qi Yan, Wei Chen, Juan C. Celedón. European Respiratory Journal Oct 2022, 60 (4) 2103160; DOI: 10.1183/13993003.03160-2021

נושאים קשורים:  מחקרים,  התעללות בילדים,  אסתמה,  בריאות נפשית,  דיכאון וחרדה
תגובות