• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

רמות נמוכות של IgG4 והשפעתם על צפצופים ואסתמה בילדים

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לרמות נמוכות של IgG4 השפעה על היעראות של צפצופים חוזרים ואסתמה בילדים

21.07.2022, 14:48

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Pediatric Pulmonology ביקשו החוקרים לבחון האם מתקיים קשר בין אימונוגלובולין מסוג IgG4 לבין מקרים חוזרים של צפצופים ו/או אסתמה בקרב ילדים.

המחקר נערך בין חודשי אפריל 2015 למרץ 2016. במסגרתו גויסו 77 ילדים מתחת לגיל 3 אשר סווגו לאחת מ-4 קבוצות – קבוצת בקרה (קבוצה 1), ילדים עם מקרים חוזרים של צפצופים ואשפוזים על אף השימוש בסטרואידים בשאיפה – Inhaled corticosteroidsי(ICS)(קבוצה 2), ילדים עם מקרים חוזרים של צפצופים וללא אשפוזים תחת שימוש ב-ICS (קבוצה 3) וילדים אלרגים ללא צפצופים (קבוצה 4). החוקרים בחנו את הקשר בין רמות אימונוגלובולינים ובכללם IgG4 למקרים חוזרים של צפצופים עם תנגודת ל-ICS ולצורך חוזר באשפוזים.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא נמצא הבדל בין הקבוצות ברמות IgG, IgM, IgA, IgG1, IgG2 ו-IgG3. בהשוואה בין קבוצה 2 לשאר הקבוצות נמצאה רמת IgG4 נמוכה יותר באופן מובהק (עם 9.9±8.0, 3.1±0.2, 8.4±6.1, 23.4±18 ביחידות של מ"ג/דצ"ל, בקבוצות 1, 2, 3 ו-4 בהתאמה). מתוך 16 הילדים בקבוצה 2, 10 נשארו במעקב עד גיל 6. 9 מתוכם נמצאו ללא אפיזודות חוזרות של צפצופים בגיל 6, על אף הפסקת השימוש בתרופות. נוסף לכך, רמת IgG4 בקרב קבוצה זו בגיל 6 (16.1±7.1 מ"ג/דצ"ל) הייתה גבוה באופן משמעותי מאשר אלו אשר נמדדו בהיותם בני 3 (3.0±0.1 מ"ג/דצ"ל).

מתוצאות מחקר זה עולה כי מספר נמוך באופן זמני של נוגדני IgG4 יתכן והינו הגורם לצפצופים חוזרים ו/או סימפטומים של אסתמה בילדים, יתכן ומדובר באחד הסוגים של צפצופים ארעיים חולפים.

מקור:

Zaitsu, M., & Matsuo, M. (2022). Transient low IgG4 levels cause recurrent wheezing requiring multiple hospitalizations in infancy. Pediatric Pulmonology.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  אסתמה בילדים,  אימונוגלובולינים,  צפצופים
תגובות