• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

הקשר בין חשיפה לבריכות שחייה לבין התפתחות אסתמה בקרב מתבגרים

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ישנו קשר בין חשיפה לבריכות שחייה לבין התפתחות אסתמה בקרב מתבגרים

מחקרי אוכלוסייה הדגימו זה מכבר, כי השימוש בבריכות שחייה קשור בסיכון מוגבר לאסתמה ומחלות אלרגיות בקרב ילדים. במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת European Respiratory Journal ביקשו החוקרים להעריך את הקשר בין ריכוז Trihalomethaneי(THM) בדם לבין אסתמה, וזאת בקרב מתבגרים בארה"ב. נוסף לכך, ביקשו החוקרים להעריך עד כמה קשר זה מושפע משימוש וחשיפה למוצרי טבק.

במחקר השתתפו 2359 מתבגרים בני 12-19 שנים עם מדידות של רמות הכלורופורמים - (Trichloromethane – TCM), Bromodichloromethaneי(BDCM), Dibromochloromethaneי (DBCM) ו-Bromoformי(Tribromomethane – TBM). המידע לגבי המדידות הופק מה-National Health and Nutrition Examination Survey 2005-2012. בעזרת מודלים של רגרסיה לוגיסטית, בוצעה הערכה ליחס הסיכויים לקשר בין רמת THM בדמם של הנבדקים (על פי 3 או 4 מדדים) לבין דיווח עצמי בהווה או בעבר (במהלך חייהם) של אסתמה.

תוצאות המחקר הדגימו כי, בקרב מתבגרים, מתקיים קשר בין ריכוז DBCM בדם לבין סיכון מוגבר לאסתמה במהלך החיים (יחס סיכויים 1.54, רווח בר-סמך 95%: 1.07-2.21, וזאת לאחר השוואה בין רמות החשיפה השונות). קשר זה הודגם אף כבעל עוצמה גדולה יותר בקרב אלו בהם נרשמה חשיפה לעישון טבק (יחס סיכויים 3.96, רווח בר-סמך 95%: 1.89-8.30). כמו כן, הודגם קשר ישר בין ריכוז THM בתצורותיו השונות עם ברום (BDCM, DBCM, TBM) לבין הסיכון לפתח אסתמה במהלך החיים ובין ריכוז DBCM וריכוז THM עם ברום והסיכון לאסתמה פעילה בקרב המתבגרים המעשנים. הסיכון היחסי לפתח אסתמה במהלך החיים עקב אינטראקציה בין רמת DBCM גבוה ורמת THM עם ברום וחשיפה לעישון טבק עמד על 1.86 (רווח בר-סמך 95%: 0.30-3.43) ו-0.78 (רווח בר-סמך 95%: 0.07-1.49), בהתאמה.

תוצאות מחקר זה הדגימו כי החשיפה ל-THM נמצאה כבעלת קשר לסיכון מוגבר לאסתמה בקרב מתבגרים, זאת בייחוד בקרב אלו עם חשיפה לעישון טבק.

מקור:

Yang Sun, Peng Fei Xia, Jing Xie, Vicente Mustieles, Yu Zhang, Yi-Xin Wang, Carmen Messerlian European Respiratory Journal 2022 59: 2101440; DOI: 10.1183/13993003.01440-2021

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  בריכות שחייה,  גורמי סיכון,  עישון טבק
תגובות