• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

האם חיסון נגד שפעת בטוח לשימוש בילדים חולי אסתמה?

נמצא כי החיסון החי המוחלש הארבע-וולנטי לשפעת איננו נחות מבחינת סמני בטיחות מהחיסון המומת גם עבור ילדים עם אסתמה

18.05.2022, 15:00
חיסונים לילדים. אילוסטרציה

תחלואה באסתמה נחשבת מחלה שבגינה יש להיזהר במתן חיסון שפעת חי מוחלש ארבע-וולנטי (Live Attenuated Influenza Vaccine- LAIV4) לילדים בגילאי 5 שנים ומעלה, בשל חששות להופעת אירועי צפצופים. במחקר זה החוקרים בחנו את בטיחות מתן חיסון LAIV4 לילדים עם אסתמה. הם השוו בין שיעור הילדים שסבלו מאירועים של החמרה של מחלת האסתמה לאחר קבלת חיסון LAIV4 לעומת אלו שקיבלו חיסון שפעת מומת ארבע-וולנטי (Inactivated Influenza Vaccine- IIV4).

למחקר גוייסו 151 ילדים עם אסתמה, בגילאי 5-17 שנים, על פני שתי עונות שפעת. הנבדקים הוקצו אקראית (ביחס של 1:1) לקבלת IIV4 או LAIV4, והיו במעקב למשך 42 ימים לצורך ניטור תסמיני אסתמה, החמרה, שינויים בקצב נשיפה מקסימלי (Peak Expiratory Flow Rate - PEFR) ושינויים בשליטה באסתמה.

בניתוח הנתונים נכללו 142 נבדקים. תוצאות המחקר הדגימו כי בתוך 42 ימים מקבלת החיסון 8 מתוך 142 (13%) הנבדקים חוו החמרה באסתמה שלהם; 8/74 (11%) בקבוצת LAIV4 לעומת 10/68 (15%) בקבוצת IIV4 (LAIV4-IIV4=-0.039, רווח בר-סמך של 90%, -0.1452 עד 0.0674). ממצאים אלו עמדו בתנאים לקביעת אי-הנחיתות במחקר. גם לאחר שתקננו עבור חומרת האסתמה נמצא כי LAIV4 איננו נחות מ-IIV4 מבחינת בטיחות. לא נצפו הבדלים משמעותיים בתדירות הופעת תסמיני אסתמה, שינויים ב-PEFR או תוצאות מדד childhood asthma test בשבועיים שלאחר קבלת החיסון בין קבוצות המחקר. שיעורי תגובתיות לחיסון היו דומים בין הקבוצות, אם כי כאבי גרון (p=0.051) וכאבי שרירים (p<0.001) היו שכיחים יותר בקבוצת IIV4.

מסקנת החוקרים הייתה כי LAIV4 לא נמצא קשור לעליה בתדירות החמרות של האסתמה, עליה בשכיחות תסמיני אסתמה או הפחתה ב-PEFR בהשוואה ל-IIV4 בילדים עם אסתמה בגילאי 5-17 שנים.

מקור:

Andrew G. Sokolow, et al. (2022) “Safety of Live Attenuated Influenza Vaccine in Children With Asthma.” Pediatrics, March 2022. Vol. 149, Issue 4, e2021055432. doi.org/10.1542/peds.2021-055432

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  חיסון לשפעת,  חיסון חי-מוחלש,  אסתמה בילדים
תגובות