• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

יישומים קליניים של פסוריאזיס בפנים בקרב ילדים ובני נוער

פסוריאזיס המערבת את הפנים קשורה למחלה חמורה יותר בקרב ילדים

02.05.2022, 15:29

היישומים הקליניים של מעורבות הפנים במטופלים פדיאטריים עם פסוריאזיס עדיין לא נלמדה בצורה נאותה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את הקשר בין מעורבות הפנים בפסוריאזיס ומאפיינים קליניים שונים וביניהם חומרת המחלה בילדים ובני נוער.

במחקר שממצאיו תוארו בעיתון Pediatric Dermatology העריכו החוקרים באופן רטרוספקטיבי את המאפיינים הקליניים של מטופלים מתחת לגיל 20 שאובחנו עם פסוריאזיס כאשר אלה קובצו לפי היעדרות או מעורבות הפנים בהתייצגות. בנוסף, השוו החוקרים מידע קליני ודמוגרפי בין הקבוצות.

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 175 מטופלים, 110 (62.9%) התייצגו עם מעורבות של הפנים במחלת הפסוריאזיס. עוד נמצא כי בקרב הקבוצה עם מעורבות הפנים גיל הופעת המחלה היה צעיר יותר באופן מובהק (p=0.032) ואלה גם היו בעלי מדד BMI גבוה יותר (p=0.043) וציון PASI גבוה יותר (p<0.001). כמו כן, ניתוח מאפיינים קליניים נוספים הדגים חומרת גירוד גבוהה יותר בקרב קבוצת המטופלים עם מעורבות של הפנים בהשוואה לאלו ללא מעורבות של הפנים (p=0.02). נתון מעניין שגילו החוקרים היה שמעורבות האף הייתה קשורה לחומרת המחלה הגבוהה ביותר כפי שהוערכה על פי ציון ה-PASI ושטח פני הגוף המעורב. בבחינת מספר שיטות הטיפול הראה ניתוח הנתונים כי בקרב מטופלים עם מעורבות של הפנים במחלה היו מספר טיפולים גבוה באופן מובהק בהשוואה לקבוצה ללא מעורבות של הפנים (p=0.013). ניתוח רב משתני מתוקנן הראה כי הגורמים שהיו קשורים באופן בלתי תלוי למעורבות הפנים היו מדד ה-BMI (יחס סיכויים – 1.39; רב״ס 95% - 1.07-1.80) וציון ה-PASI (יחס סיכויים – 1.45; רב״ס 95% - 1.03-2.03).

מחקר זה מראה כי מעורבות הפנים בפסוריאזיס הייתה קשורה למחלה חמורה יותר וליותר שיטות טיפול בקרב ילדים ובני נוער.

מקור:

Min Jung J. et al. Pediatric Dermatology (2022). https://doi.org/10.1111/pde.14986

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  פסוריאזיס בילדים,  PASI,  חומרת מחלה,  גורמי סיכון
תגובות