• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

מהם המאפיינים הקשורים לאבחון של אסתמה בילדים?

מין, מוצא אתני, ורקע משפחתי הינם הגורמים העיקריים המשפיעים על שיעורי היארעות אסתמה בקרב ילדים. מומלץ להתחיל התערבות מניעתית כבר בגילאי טרום בית הספר

30.11.2021, 15:00

אסתמה הינה המחלה הכרונית המובילה בילדים בארצות הברית, אך רוב המידע האפידמיולוגי מתמקד בהמצאות המחלה. מטרת המחקר הייתה לבחון את שיעורי ההיארעות של אסתמה ברחבי המדינה, עם ריבוד על פי מאפיינים דמוגרפיים ורקע רפואי של אסתמה אצל ההורים.

לצורך מחקר עוקבה זה, בוצעה מטה-אנליזה מתוך מאגר המידע ECHO (Environmental Influences on Child Health Outcomes) עבור מידע שנאסף בין התאריכים 1 למאי 1980 לבין 31 למרץ 2018. החוקרים אספו מידע על אודות ילדים שנולדו בגיל הריון של 34 שבועות ומעלה ועד גיל 18 מתוך 31 עוקבות שמתוך מאגר ECHO. החוקרים חיפשו דיווחים על אבחון של אסתמה אצל ילדים אלו על ידי רופא, עם התייחסות לגיל האבחון.

החוקרים אספו את טבלאות היארעות שרידות שבנו בכל עוקבה, ושילבו אותם לכדי תרשים לפי שנה והציגו אותו בעקומת קפלן-מאייר. החוקרים חישבו שיעורי היארעות, מתוקננים לגיל, עבור כל רובד ויחס סיכויים להיארעות אסתמה מרובד לפי רקע משפחתי (Familial History - FH), מין ומוצא.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 11,404 ילדים (גיל ממוצע של 10±0.7 שנים, 5,836 היו בנים [51%], 5,909 היו ממוצא אתני לבן [53%]) שנכללו בניתוח הראשוני, 7,326 ילדים (64%) היו ללא FH של אסתמה, ו-4,078 היו ממוצע אתני שחור (לא היספני). לילדים עם FH של אסתמה היו שיעורי היארעות של כמעט פי שניים, עד גיל ארבע שנים (יחס שיעורי היארעות של 1.94, רווח בר-סמך של 95%, 1.31-2.16), אך לאחר גיל ארבע שנים שיעורי ההיארעות ההשוו לילדים ללא FH.

בלא קשר ל-FH, שיעורי היארעות של אסתמה בקרב ילדים ממוצא אתני שחור נמצא גבוה באופן משמעותי מאשר בקרב ילדים ממוצא אתני לבן ללא FH של אסתמה, עד גיל בית ספר (יחס שיעורי היארעות של 1.58, רווח בר-סמך של 95%, 1.31-1.86). בגילאי 9-10 ילדים ממוצא אתני שחור, ללא קשר ל-FH, נמצאו עם שיעורי היארעות נמוכים בהשוואה לילדים ממוצא אתני לבן ללא FH של אסתמה (יחס שיעורי היארעות של 0.67, רווח בר-סמך של 95%, 0.5-0.89). שיעורי היארעות של אסתמה ירדו עם הגיל, בקרב בנים ואילו עבור בנות שיעורי היארעות נותרו יציבים על פני כל הגילאים, ובייחוד עבור בנות ללא FH של אסתמה.

מסקנת החוקרים הייתה כי רקע משפחתי של אסתמה, מוצא אתני ומין קשורים כולם לשיעורי היארעות אסתמה בילדים. לילדים ממוצא אתני שחור היו שיעורי היארעות גבוהים בהרבה, עד גיל בית ספר ללא תלות ברקע משפחתי. על מנת למנוע אסתמה בילדים עם רקע משפחתי או ממוצא אתני שחור, ממצאי המחקר מציעים להתמקד בשנים המוקדמות של החיים.

מקור: 

Johnson CC, et al. (2021) “US Childhood Asthma Incidence Rate Patterns From the ECHO Consortium to Identify High-risk Groups for Primary Prevention.” JAMA Pediatrics, September 2021. Vol. 175, Issue 9, p. 919–927. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0667

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  מאפיינים סוציו-דמוגרפיים,  אסתמה בילדים
תגובות