• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

קריטריונים אבחנתיים לניבוי מיטבי של פסוריאזיס בקרב ילדים

חוקרים מצאו מודל בעל שבעה קריטריונים המנבא באופן הטוב ביותר פסוריאזיס בילדים

אבחנה של פסוריאזיס אצל ילדים יכולה להיות מאתגרת. הקושי באבחנה מגיע בעיקר בגלל ההבדל בהתייצגות הקלינית של פסוריאזיס אצל ילדים בהשוואה למבוגרים. מטרת החוקרים הייתה לבחון את הדיוק האבחנתי של קריטריונים אבחנתיים מקובלים, ולפתח רשימה קצרה של הקריטריונים הטובים ביותר לניבוי פסוריאזיס אצל ילדים.

מחקר זה היה מחקר מקרה-ביקורת, לבחינת הדיוק האבחנתי, שבוצע ב-12 מחלקות עור בבריטניה בין השנים 2017-2019. במסגרת המחקר בחנו החוקרים 18 קריטריונים קליניים בשיטה של חוקרים מאומנים עם סמיות. מבצעי המחקר גייסו ילדים (מתחת לגיל 18) עם אבחנה דרמטולוגית של פסוריאזיס (160 משתתפים) או פריחה דלקתית קשקשית אחרת (170 משתתפים בקבוצת הביקורת). את הקריטריונים המנבאים הטובים ביותר איתרו החוקרים באמצעות רגרסיה לוגיסטית עם שיטת הוצאה לפי שלבים (backward) ותיקוף פנימי נערך באמצעות bootstrapping.

תוצאות המחקר הראו כי הרגישות של קריטריוני הקונצנזוס ואלגוריתם ציון הקונצנזוס עמדה על 84.4%, הסגוליות עמדה על 64.1% והשטח תחת העקומה עמד על 0.75. עוד מצאו החוקרים שבעה קריטריונים שניבאו באופן הטוב ביותר פסוריאזיס בילדים. קריטריונים שנכללו בקבוצה זו היו התקשקשות ואדמומיות בקרקפת אשר עירבו את קו השיער, אדמומיות קשקשית בתוך תעלת השמע החיצונית ופריחה אדמומית עקבית ותחומה היטב בכל אזור בגוף. יתר הקריטריונים כללו פלאקים אדמומיים וקשקשיים בשטח האקסטנסורי של המרפקים והברכיים, אדמומיות עיקשת באזור הטבור, פריחה אדמומית מוגדרת היטב באזור ה-napkin כולל ה-crural folds והיסטוריה משפחתית של פסוריאזיס. כמו כן, נמצא כי הרגישות הטובה ביותר של מודל מנבא עמדה על 76.8%, הסגוליות עמדה על 72.7% והשטח תחת העקומה היה 0.84. ערך הסטטיסטי C ששימש כפקטור הצטמקות אופטימיסטי מתוקנן עמד על 0.012.

מחקר זה מספק בדיקה ומידע מבוסס היסטוריה רפואית של מאפייני פסוריאזיס בילדים. תוצאות המחקר הציגו שבעה קריטריונים אבחנתיים עם יכולת אבחנה טובה במטופלים ברפואה שניונית. עם זאת, דרוש תיקוף חיצוני של המודל.

מקור: 

Burden et al. The British Journal of Dermatology (2021). https://doi.org/10.1111/bjd.20689

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס בילדים,  קריטריון אבחנה,  רגישות וסגוליות
תגובות