• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
COVID-19 בישראל

שיעור הילדים שנדבקו בנגיף הקורונה גבוה פי 2.6 מאלה שאובחנו

סקר סרולוגי מקיף של משרד הבריאות מגלה: קיימת הדבקה א-תסמינית בקורונה לצד תת אבחון בקרב ילדים | השיעורים הגבוהים של ההדבקה נמצאו בגילאי 16-12 לעומת קבוצות גיל אחרות

החשיפה למעגל חברתי גדול יותר עשויה להסביר את העלייה בשיעורי התחלואה בגילאים בוגרים יותר. צילום אילוסטרציה

סקר סרולוגי שערך המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות העלה ששיעור הילדים עד גיל 16 שנדבקו בקורונה, מינואר 2020 ועד מארס 2021, היה גבוה פי 2.65 משיעור הילדים שאובחנו. המשמעות: קיימת הדבקה א-תסמינית לצד תת אבחון בקרב הילדים. השיעורים הגבוהים של ההדבקה נמצאו בגילאי 16-12 לעומת קבוצות גיל אחרות.

מדו"ח הסקר עלה עוד: בין ינואר לאפריל 2020 שיעור החיובים לנגיף היה 0%. ממאי 2020 (0.5%) נצפתה עלייה בשיעור החיוביים, שהגיעה עד 21.8% במארס 2021. השיעור הצובר של מאומתים לקורונה עד גיל 16 נמוך פי 2.65 בהשוואה לשיעור העלייה הממוצעת של בעלי הנוגדנים. שיעור הדגימות החיוביות היה גבוה יותר בקרב  ילדים במחוז ירושלים (11%). במחוז תל אביב הוא היה (7.6%) ובצפון (5.3%).

לפי עורכי הסקר, ייתכן שמקור השיעור בהימצאות הנוגדנים הגבוה בקרב תינוקות שגילם פחות משישה חודשים, בחשיפת האם לנגיף והעברת הנוגדנים לעובר. במחצית השנייה של שנת החיים הראשונה, שיעור החיוביים נמוך. עם ההתקדמות בגיל נצפתה עלייה בשיעור החיוביים לקורונה, שמקורה, קרוב לוודאי, בחשיפה לנגיף במעגל החברתי הרחב יותר ועלייה עקב כך בסיכוי להידבק בקורונה. הסבר אפשרי נוסף לעלייה בשיעור החיוביים עם הגיל: ילדים בוגרים יותר מפתחים תגובה חיסונית חזקה יותר עקב החשיפה לנגיף, בהשוואה לצעירים יותר.

עליה משמעותית בשיעור החיוביים לאורך תקופת הסקר נצפתה בקרב ילדים מגיל לידה עד 6 ובגיל 12 עד 16. שיעור החיוביים במארס 2021 עמד על 22.6% ו-30.1% בהתאמה. את העלייה בקבוצת הגיל הנמוכה ניתן להסביר בכך שבקבוצת גיל זו, מוסדות החינוך נפתחו יחסית מוקדם בהשוואה לשאר קבוצות הגיל ובכך תרמו לעלייה בסיכוי להידבק. בקבוצת הגיל הבוגרת יותר, בני 12-11, שבחלקה שהתה בבית במהלך רוב תקופה המגיפה, החשיפה למעגל חברתי גדול יותר עשויה להסביר במידה מסוימת את העלייה בשיעורי התחלואה. לא נמצא הבדל בשיעור הדגימות החיוביות לפי קבוצות גיל, מין, קבוצת אוכלוסיה או ארץ הלידה.

בדו"ח נכתב: "ניתן לראות כי שיעורי ההידבקות בקרב ילדים עלו בין אוגוסט לספטמבר 2020 במקביל לעלייה שנצפתה גם בסקר הסרולוגי. לקראת נובמבר 2020 חלה ירידה בשיעורי ההידבקות, המתבטאת ביציבות יחסית בשיעור הדגימות החיוביות לקורונה. לקראת ינואר 2021 חלה עלייה בשיעורי ההידבקות שבאה לידי ביטוי גם בעלייה בשיעור הדגימות החיוביות. הירידה שנצפתה בשיעורי ההידבקות לקראת מארס 2021 באה לידי ביטוי בהתמתנות בעלייה בשיעור החיוביים בסקר הסרולוגי".

נושאים קשורים:  סקר סרולוגי,  ילדים,  קורונה,  חדשות,  משרד הבריאות,  19-COVID
תגובות
אנונימי/ת
19.07.2021, 07:48

לפי הנתונים שפרסמו אגודת רופאי הילדים שליש מהנדבקים בארץ הם ילדים-כשלוש מאות אלף, אם נכפיל ב2.6 נגיע לכשמונה מאות אלף. מה שאומר שכארבעים אחוז מהילדים לא צריכים להתחסן. ( לאחר שהוכח לאחרונה שהידבקות בנגיף יעילה מהחיסון). לכן אני ממליץ לעשות בדיקות סרולוגיות לפני החיסון, עדיין מדובר החיסון שאושר במתכונת חירום

אנונימי/ת
19.07.2021, 23:48

ואף ילד מאושפז… ואף ילד חולה קשה….
מגפה של אבחנות. לא חולים ולא תחלואה