• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
ספחת

סיכון גבוה לזיהום בילדים עם פסוריאזיס המטופלים בטיפול סיסטמי

במחקר זה לא נמצא הבדל משמעותי בסיכון לזיהום חיידקי חמור בהשוואה בין טיפול ביולוגי לטיפול סיסטמי שאינו ביולוגי

19.04.2020, 11:09

פסוריאזיס מטופלת לעיתים קרובות יותר עם תרופות סיסטמיות, אך מידת הבטיחות של תרופות אלה בילדים אינה ברורה.

מטרת החוקרים הייתה להעריך את הסיכון לפתח זיהום חמור בתוך שישה חודשים בילדים חולי פסוריאזיס המטופלים עם תרופות ביולוגיות, תרופות סיסטמיות שאינן ביולוגיות ופוטותרפיה.

באמצעות שימוש במידע מתביעות ביטוח, זיהו החוקרים ילדים מתחת לגיל 18 עם פסוריאזיס. החוקרים השוו את תדירות הזיהומים החמורים בין אלה שהחלו טיפול ביולוגי, טיפול סיסטמי שאינו ביולוגי, ופוטותרפיה. במחקר השתתפו 57,323 ילדים עם פסוריאזיס. תוצאות המחקר הראו כי הסיכון לפתח זיהום חמור בתוך שישה חודשים היה 4.2 ל-1,000 שנות חיים של מטופל ב-722 חולים שטופלו בתרופות ביולוגיות. כמו כן הסיכון לפתח זיהום חמור בתוך שישה חודשים היה 5.1 ב-988 חולים שטופלו בתרופות סיסטמיות שאינן ביולוגיות, ו-1.1 בקרב 2,657 מטופלי הפוטותרפיה. הסיכון היחסי לזיהום תחת טיפול ביולוגי לעומת טיפול שאינו ביולוגי היה 0.67, הסיכון היחסי תחת טיפול ביולוגי לעומת פוטותרפיה היה 1.50. הסיכון היחסי תחת טיפול שאינו ביולוגי לעומת פוטותרפיה היה 5. הסיכון לזיהום בילדים חולי פסוריאזיס היה אחד ל-1,000, כמעט כפול בהשוואה לילדים בלי פסוריאזיס.

מסקנת החוקרים הייתה שלא נמצא הבדל משמעותי בסיכון לזיהום בין המטופלים בתרופות ביולוגיות לבין המטופלים בטיפול שאינו ביולוגי, וכן לא נמצא הבדל משמעותי בין המטופלים טיפול סיסטמי לבין המטופלים בפוטותרפיה.

באופן בלתי תלוי בטיפול, בילדים עם פסוריאזיס נמצא סיכון גבוה יותר לזיהום בהשוואה לילדים בלי פסוריאזיס.

מקור: 

Schneeweiss MC et. al (2020)  Journal of The American Academy of Dermatology DOI: 10.1016/j.jaad.2020.02.065

נושאים קשורים:  ספחת,  אפידמיולוגיה,  תרופות ביולוגיות,  זיהומים אופורטוניסטים,  פדיאטריה,  בטיחות,  זיהום חיידקי חמור,  תרופות סיסטמיות,  מחקרים
תגובות