• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
דלקת בוושט

דלקת הוושט בילדים עם אטמות הוושט

במחקר שבוצע, נמצא קשר בין הטיפול עם מדכאי חומצה לירידה בסיכויים לקבלת דגימה לא תקינה בוושט

12.09.2019, 16:32
רפואת ילדים, בדיקה (צילום: אילוסטרציה)

דלקת הוושט נפוצה ביותר בקרב מטופלים עם אטמות הוושט (EA). כבר הרבה זמן שדלקת הוושט הפפטית היא שנחשבה לגורם המרכזי לדלקת הוושט באוכלוסיה זו. טיפול נפוץ במקרים אלה הוא השימוש בתרופות מדכאות חומצה. יעילות טיפול זה לא הוכחה והטיפול אף מביא איתו סיכון אפשרי.

בכדי להבין טוב יותר את תפקיד הטיפול הנפוץ נגד הרפלוקס בחולים ב-EA, חוקרים ניתחו את כלל המטופלים עם EA מתוקנת אשר עברו אנדוסקופיה עם לקיחת דגימה במוסדם בין ינואר 2016 עד אוגוסט 2018.  החוקרים דירגו את דלקת הוושט ההיסטולוגית והארוסיבית שנראיתה בעין בלתי מזויינת על פי אמות מידה אשר הוגדרו מראש. במחקר נבדקו גם מאפיינים קלינים, כמו השימוש בתרופות מדכאות חומצה, סוג ה-EA, נוכחות בקע סרעפתי והיסטוריה של פונדופליקציה.

במחקר השתתפו 310 מטופלים ייחודיים (33.5% עם EA עם רווח ארוך) אשר עברו 576 אנדוסקופיות עם לקיחת דגימות. הגיל החציוני בזמן ביצוע האנדוסקופיה היה 3.7 שנים (טווח בין רבעוני 21-78 חודשים). דלקת הוושט ארוסיבית נמצאה ב-8.7% מהמטופלים (6.1% מהאנדוסקופיות); רמה מסוימת של אאוסינופיליה (1≥ אאוסינופילים על כל שדה כוח גבוה [HPF]) נראתה ב-56.8% מהמטופלים (48.8% מהאנדוסקופיות), עם יותר מ-15 אאוסינופילים על כל HPF שנצפו ב-15.2% מהמטופלים (12.3% מהאנדוסקופיות). דיכוי חומצה היה נפוץ; שימוש בתרופות מדכאות חומצה קדמו ל-86.9% מהאנדוסקופיות. פונדופליקציה בוצעה ב-78 מטופלים (25.2%). מעכבי משאבות פרוטונים (PPI) ו/או חסמי הקולטן H2 היו המנבאים המשמעותיים היחידים לירידת הסיכוי למציאת דגימת וושט לא תקינה (ערך P=0.001 ל-PPI, ערך P=0.048 לטיפול עם חסמי הקולטן H2). עם זאת, לא נמצא קשר משמעותי סטטיסטית בין שינוי המינון או תדירות הטיפול עם מדכאי חומצה לשינוי בדלקת הוושט ההיסטולוגית או הארוסיבית הנראית בעין בלתי מזויינת (ערך P>0.437 וערך P>0.13, בהתאמה). לא נמצא קשר משמעותי סטטיסטי בין נוכחות שלמות הפונדופליקציה ודלקת הוושט.

במטופלים עם EA, נמצא קשר בין הטיפול עם מדכאי חומצה לירידה בסיכויים לקבלת דגימה לא תקינה בוושט. עם זאת, יש לציין כי דלקת הוושט ההיסטולוגית נפוצה מאוד אפילו בקרב המטופלים בטיפול זה. דלקת הוושט היא ככל הנראה רב סיבתית במטופלים עם EA. דלקת הוושט הפפטית היא רק אחת מסיבות אפשריות רבות לדלקת בוושט. המשמעות הקלינית של הימצאות אאוסינופילים בהיסטולוגיה מצריכה בירור נוסף.

מקור: 

Yasuda, J.L, et al.(2019) JPGN doi: 10.1097/MPG.0000000000002336

נושאים קשורים:  דלקת בוושט,  מעכבי משאבות פרוטונים,  מחקרים
תגובות