פעולות פולשניות מהוות גורם חשוב לכאב וחרדה בזמן האשפוז אצל ילדים. מחקר זה העריך שלוש שיטות להסחת הדעת בילדים בזמן הכנסת עירוי.

המחקר נערך בהקצאה אקראית בקרב 180 ילדים בני 6-10. המידע נאסף בין אוגוסט לנובמבר 2016. המשתתפים הוקצו באקראי ל-4 קבוצות. הילדים בקבוצה 1 צפו בסרטים מצויירים, הילדים בקבוצה 2 שיחקו במשחקי מחשב, הילדים בקבוצה 3 הוסחו על ידי הוריהם והילדים בקבוצה 4 שימשו כקבוצת ביקורת ולא הוסחו כלל. רמות החרדה והכאב הוערכו על ידי קבלת משוב מהילדים, צוות סיעודי שצפה בפרוצדורה וההורים. רמות החרדה בילדים הוערכו בעזרת הסולם Children Fear Scale והכאב הוערך בעזרת הסולם Wong-Baker Pain Scale.

ההבדל בין הקבוצות, הן בהבדלים ברמות החרדה והן בכאב בזמן הכנסת עירוי היה שונה באופן משמעותי (p<0.05). הרמה הכי נמוכה של חרדה וכאב נרשמה בקבוצת הילדים ששיחקו במשחקי מחשב, אך גם בשתי קבוצות ההתערבות האחרות רמות הכאב והחרדה היו הכי נמוכות בהשוואה לקבוצת הביקורת (p<0.05).

מקור: 

Gamze I. et al (2018). The Clinical Journal of Pain: February 2019 - Volume 35 - Issue 2 - p 140–147;