הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור במשרד הבריאות זימנה בחודשיים האחרונים שבעה רופאים לבירור בגין "עידוד לאי התחסנות".

ד"ר נעה תור פרנקל, ד"ר חיים רוזנטל, ד"ר ליאורה אוריאל, ד"ר ניקול אזרחי, ד"ר אמיר אניספלד, ד"ר בועז רון וד"ר גיל יוסף שחר זומנו לבירור במשרד הבריאות בשל החשש כי בפרסומיהם ובפעילותם הם מעודדים שלא לחסן ילדים ומבוגרים באופן המהווה הטעיה של הציבור.

הוועדה לבדיקת הטעיית הציבור פועלת למניעת פרסום מטעה של מוצרים וטכנולוגיות המשווקים כטיפול, מניעה ואבחנה של מחלות ומצבים רפואיים, ללא אישור משרד הבריאות. הפעילות הרפואית שמבטיחים מוצרים אלה מטעה את הציבור ולא הוכחה מדעית. מוצרים אלה כוללים תוספי תזונה, מוצרי מזון, תמרוקים, מוצרים הומיאופתיים, מוצרים לבריאות השן, טכנולוגיות רפואיות ואביזרים רפואיים שלא אושרה להם התוויה רפואית על ידי משרד הבריאות.

הוועדה, שבראשה ד"ר טל לביא, מורכבת מנציגי המחלקות הסברה ויחב"ל, חטיבת הרפואה, שירות המזון, אגף התזונה, האגף לטכנולוגיות רפואיות, האגף לבריאות השן ואגף הרוקחות במשרד הבריאות ומנציגי משרד התמ"ת - הרשות להגנת הצרכן ומועצה לצרכנות. מאז חודש נובמבר האחרון זומנו לבירור בוועדה שבעת הרופאים על ידי היועץ המשפטי של הוועדה, עו"ד אייל חקו.

בזימונים לבירור שנשלחו בשבוע שעבר אל ד"ר גיל שחר ואל ד"ר בעז רון נכתב, בין היתר: "במסגרת פעילותך כרופא הינך מציע המלצות המנוגדות לתדריך החיסונים ואף דחיית חיסונים, באופן המנוגד להנחיות המקצועיות בישראל ובעולם ועלול לגרום להימנעות מחיסון ילדים ומבוגרים וכפועל יוצא אף לסכן את סביבתם". בנוסף צוין במכתב הזימון אל ד"ר רון: "הנך עושה שימוש באמירות תמוהות כגון: 'הבעיה המרכזית שהחיסונים אמנם נתפסים כ'שיא הישגי המדע' אולם ההתייחסות בפועל היא כאל דת. בדת צריך להילחם מלחמת חורמה'".

ד"ר נעה תור פרנקל, מומחית לרפואת ילדים והומיאופתית, זומנה לבירור בעקבות פעילותה כרופאה העוסקת ב"ייעוץ חיסונים טיפול/הפניה לחיסונים הומיאופתיים... פעילותך נעשית בדרך של קישור לרשיונך ועיסוקך ברפואה ועלולים להוות התנהגות שאינה הולמת רופא על פי הוראות פקודת הרופאים... מתן/הפניה ל'חיסון' באמצעות תכשיר הומיאופתי וכד', תוך יצירת הסתמכות בציבור על איש מקצועות הרפואה, יש בה פוטנציאל לפגיעה במטופלים בבריאות הציבור".

מכתב זימון לבירור במשרד הבריאות נשלח גם אל רופא הילדים ד"ר חיים רוזנטל בעקבות "פרסומים שונים ומידע אשר הגיע לידינו ביחס לפעילותך כרופא ילדים ורופא העוסק בתחום ההומיאופתיה. קיים חשש כי בפעילותך וכן במידע המופץ על ידך המעודד שלא לחסן מבוגרים וילדים, יש משום הטעיית הציבור ואף פגיעה בבריאותו. פעילותך נעשית בדרך של קישור ותוך יצירת הסתמכות לרשיונך ועיסוקך ברפואה בתחום שיעילותו ובטיחותו לא נבדקה והוכחה".

לד"ר ניקול אזרחי, רופאת ילדים העובדת במרכז להומיאופתיה וריפוי טבעי בניהולו של ד"ר רוזנטל, כתבה הוועדה: "מפרסומייך עולה סדרת מצגים היוצרת תמונה כוללת של עיסוק באינספור מצבים רפואיים ומחלות, אבחון רפואי, מתן תכניות טיפול וריפוי במגוון מצבים רפואיים בפרוטוקול טיפולי המתיימר להיות רפואי. פרסומייך יוצרים הסתמכות על מעמד או כשירות שאינם קיימים ברפואה וזאת בהקשר ישיר לרשיונך לעסוק ברפואה, באופן המהווה הטעיה של הציבור".

רופאה נוספת העוסקת בהומיאופתיה היא ד"ר ליאורה אוריאל שזומנה אף היא לבירור בשל "עידוד לאי חיסון, פרסום על ידי רופא מורשה במדינת ישראל על גבי מדיה לציבור הרחב של המלצות שונות מאלו של משרד הבריאות, מתן 'חיסון' באמצעות תכשיר הומיאופתי".

רופא הילדים וההומיאופת ד"ר אמיר אניספלד זומן אף הוא לבירור בשל "חשש כי בפעילותך והמידע המופץ על ידך המעודד שלא לחסן מבוגרים וילדים, יש משום הטעיית הציבור ואף פגיעה בבריאותו".

הרופאים שזומנו לבירור בוועדה נדרשו להעביר למשרד הבריאות נתונים והעתקי סיכומי מקרים/ דיווחים על מטופלים או ילדים "נפגעי חיסונים" אשר טופלו במרפאתם ופירוט מלא של תכניות טיפול/חיסונים המוצעות על ידם למטופלים, ילדים ומבוגרים.