נמצא קשר לעלייה בסיכון היילודים להפרעה בספקטרום האוטיזם - ASD בקרב נשים בהריון שנחשפו לפני הלידה לזיהום אוויר המכיל את הגז תחמוצת החנקן. כך נטען במחקר חדש שפורסם בשבוע שעבר ב-Pediatrics.

עורכי המחקר דיווחו כי הממצאים מבוססים על 132,256 לידות בשנים 2009-2004 ומעקב אחרי היילודים עד 2014 במחוז בריטיש קולומביה ובונקובר במערב קנדה.

שיעור הזיהום החודשי לחומר ספציפי זה – 2.5PM (חלקיקים שקוטרם אינו עולה על 2.5 מיקרון) של תחמוצת החנקן ודו תחמוצת החנקן (NO) - אליו נחשפו נשים בעת ההריון, נמצא קשור לסיכון שהיילודים יהיו עם הפרעה בספקטרום האוטיזם.

החוקרים ציינו כי האטיולוגיה של הפרעה בספקטרום האוטיזם איננה ברורה ולגביה גם יש מעט מאוד הבנה. אבל מחקרים קודמים העלו אפשרות שזיהום אוויר קשור לכך. המחקר הנוכחי הציג ממצאים כמותיים.

כך למשל נמצא כי מתוך כלל הלידות ששימשו כבסיס לניתוח הנתונים בתקופה הנ"ל היו 1,307 ילודים (1%) שאובחנו עם ASD בהגיעם לגיל חמש. כאשר החוקרים בודדו מתוך כלל הלידות את מספר הנשים שבעת ההריון נחשפו לזיהומי האוויר מהסוג הזה עלה כי מדובר ב-129,436 לידות וגם מביניהן שיעור היילודים שאובחנו אחר כך עם אוטיזם היה 1%.