מחקר זה העריך האם סימנים מוקדמים של הפרעת קשב והיפראקטיביות (Attention deficit hyperactivity disorder – ADHD) בפעוטות בני
2-3 מקושרים להפרעות שינה ושינוי ברמות פעילות.

במחקר השתתפו ילדים מתוך מחקר העוקבה Odense, בהם ילדים שקיבלו ציון באחוזון גבוה מ-93% במדד Child Behavior Checklistי 1.5-5 (מקרים). ילדים אלו הושוו לילדים עם ציון תקין במין וגיל תואם (ביקורת). פעילות במשך היום והלילה ב-24 ילדים עם חשד ל-ADHD הושוותה ל-25 ילדים בקבוצת הביקורת במחקר שנערך במשך 7 ימים. פעילות זו נמדדה במכשיר נייד לרישום פעילות (Actigraphy). הורי הילדים השלימו את השאלונים Children’s Sleep Habits Questionnaireי(CSHQ) ו-ADHD Rating Scale IV Preschool VERSIONי(ADHD-RS).

קבוצת המקרים היו שונים בצורה משמעותית במדידת הפעילות – היו להם פחות דקות של פעילות ברמת עצימות בינונית-גבוהה (Moderate-to-Vigorous Physical Activity – MVPA), זמן שינה ארוך יותר, פחות הפרעות בשינה, ושוני יותר גדול בדפוס השינה בין לילות שונים. קשר משמעותי נמצא בין פחות דקות של MVPA וציון גבוה יותר של ההורים במדד ADHD-RS. יתר על כן, שוני בדפוס השינה היה קשור באופן משמעותי לציונים יותר גבוהים במדדים CSHQ ו-ADHD-RS.

מחקרים נוספים למציאת גורמי סיכון ל-ADHD מוקדם יוכלו לנסח מדד שיוכל לעזור בהתערבות מוקדמת.

מקור: 

Bundgaard A.K.F et al (2018). J Sleep Res. 2018;27:e12686.