• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
ליצן רפואי

האם ליצנים רפואיים תורמים להקלת כאב בקרב ילדים שעוברים פרוצדורות רפואיות?

במחקר חדש נמצא שבנוכחות ליצן רפואי יש אפקט של הקלה על חוויית הכאב של ילדים העוברים ניקור בילדים מעל גיל 6 שנים

31.10.2018, 10:25

ילדים מאושפזים מתארים לעיתים תכופות את הפרוצדורות הקשורות למחטים ככאב הגרוע ביותר האפשרי, ופרוצדורות אלו עלולות להיות טראומתיות. השימוש בליצנים רפואיים בהקשר של פרוצדורות רפואיות כואבות בילדים עשוי להקל רגשית, אך שימוש זה לא עבר הערכה שיטתית. במחקר חדש שנערך ב-Aalborg University Hospital בדנמרק, ביקשו החוקרים להעריך את ההשפעה של ליצנים רפואיים בהשוואה לטיפולים סטנדרטיים בחוויית הכאב בקרב ילדים אשר עוברים ניקור ורידי.

מדגם של 116 ילדים בגילאי 4 עד 15 שנים אשר התאשפזו ברציפות בבית החולים חולק לקבוצת מחקר (נוכחות של ליצן רפואי) או לקבוצת ביקורת (טיפול סטנדרטי) לפני ניקור ורידי. דיווח-עצמי של כאב לאחר ההליך הוערך באמצעות סולם ה-Faces Pain Scale בשילוב עם סולם ציון מספרי של 0 עד 10. אנליזה נפרדת נערכה בקבוצות גיל 4 עד 6 שנים (N = 37) ו -7 עד 15 שנים (N = 74).

ללא נוכחות הליצן הרפואי, ציון הכאב הממוצע (2.7 ± 2.8) לא היה שונה משמעותית בין שתי קבוצות הגיל. לילדים בגילאי 7 עד 15 שנים היו ציוני כאב נמוכים יותר כשהליצן היה נוכח בהשוואה לקבוצת הביקורת (P = 0.025). לילדים בגילאי 4 עד 6 היו ציוני כאב גבוהים יותר עם נוכחות הליצן, אם כי ההבדל לא היה מובהק סטטיסטית (P = 0.054). ילדים עם כאב (N = 49) או חוויות קודמות עם ניקור ורידי (N = 56) לא נתנו ציוני כאב שונים באופן משמעותי.

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שהערכת חוויית הכאב של ילדים העוברים ניקור ורידי עם נוכחות של ליצן רפואי מצביעה על אפקט של הקלת כאב בילדים מעל גיל 6 שנים. עם זאת, החוקרים מוסיפים שמחקרים עתידיים צריכים לחקור בקפידה את ההשפעות על ילדים צעירים יותר, כאשר תופעות מעורבות עשויות להיות קיימות.

מקור:

Kristensen, Helle Nygaard, RN, MCN; Lundbye-Christensen, Søren, PhD; Haslund-Thomsen, Helle, PhD; Graven-Nielsen, Thomas, DMS; Elgaard Sørensen, Erik, PhD. Acute Procedural Pain in Children: Intervention With the Hospital Clown. The Clinical Journal of Pain: November 2018 - Volume 34 - Issue 11 - p 1032–1038. doi: 10.1097/AJP.0000000000000625

נושאים קשורים:  ליצן רפואי,  חוויית כאב,  ניקור ורידי,  מחקרים
תגובות