• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • מזכ"ל: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחלת לב מולדת

ביקורים במחלקה לרפואה דחופה על ידי ילדים עם מחלת לב מולדת

הערכת המורכבות הרפואית, אשפוזים, שימוש במשאבים ותמותה בילדים עם מחלת לב מולדת

נתונים הקשורים לאפידמיולוגיה ושימוש במשאבים של מחלת לב מולדת (congenital heart disease, CHD) – הקשורים לביקורים במחלקה לרפואה דחופה הינם מוגבלים.

מטרת מחקר זה הינה לתאר את הערכות של ביקורים במחלקה לרפואה דחופה הקשורים ל-CHD ולהעריך את המורכבות הרפואית, אשפוזים, שימוש במשאבים ותמותה.

לצורך כך, החוקרים ערכו ניתוח אפידמיולוגי של נתונים בנוגע לביקורים במחלקה לרפואה דחופה מ-2006 עד 2014 מתוך Nationwide Emergency Department Sample. מטופלים מתחת לגיל 18 עם CHD זוהו תוך שימוש בסיווג International Classification of Diseases - 9th Revision-Clinical Modification. החוקרים העריכו את המגמות תוך שימוש ברגרסיה ובחנו את ההיפותזה לפיה המורכבות הרפואית, שימוש במשאבים והתמותה הינם גבוהים יותר במטופלים עם CHD.

סך הכל, 420,452 ביקורים במחלקה לרפואה דחופה הקשורים ל-CHD (רווח בר-סמך 95%: 416,897-422,443 ביקורים) זוהו, וכן נחשבים ל-0.17% מכל הביקורים במחלקה לרפואה דחופה על ידי ילדים. אלו עם CHD הינם בסבירות להיות מעל גיל שנה (43% לעומת 13%) וכן לסבול ממצב כרוני מורכב (35% לעומת 2%). ביקורים במחלקה לרפואה הדחופה הקשורים ל-CHD גרמו לשיעורים גבוהים יותר של אשפוז (46% לעומת 4%; יחס סיכויים מותאם: 1.89; רווח בר-סמך 95%: 1.85-1.93), חיוב חציוני גבוה יותר (1,266$  [טווח בין רבעוני: 701$-2,093$] לעומת 741$ [טווח בין רבעוני: 401$-1,332$]), ושיעור תמותה גבוה (1% לעומת 0.04%; יחס סיכויים מותאם: 1.25; רווח בר-סמך 95%: 1.07-1.45). חיוביים חציוניים עבור ביקורים במחלקה לרפואה דחופה הקשורים ל-CHD עלו מ-1,219$ (טווח בין רבעוני: 673$-2,138$) ל-1,630$ (טווח בין רבעוני: 901$-2,799$), בעוד ששיעורי התמותה ירדו מ-1.13% (רווח בר-סמך 95%: 0.71%-1.52%) ל-0.75% (רווח בר-סמך 95%: 0.41%-1.09%) במהלך 9 השנים שנבחנו.

לסיכום, ילדים עם CHD שהגיעו למחלקה לרפואה דחופה מייצגים אוכלוסייה מורכבת בסיכון מוגבר לתחלואה, תמותה ושימוש במשאבים בהשוואה לאלו ללא CHD. במהלך 9 שנים, החיוביים עלו אך שיעורי התמותה עלו.

מקור: 

Edelson, J.B. et al. (2018) Journal of the American College of Cardiology. 72(15)

נושאים קשורים:  מחלת לב מולדת,  מחלקה לרפואה דחופה,  תמותה,  שימוש במשאבים,  מחקרים
תגובות