שבוע ההשמנה

הקשר בין וויסות-עצמי להשמנת יתר בבנים לעומת בנות במדגם של אוכלוסיית ארה"ב

נמצא הבדל בין בנים לבנות בדפוס הקשר בין וויסות עצמי בגיל 24 חודשים להשמנת יתר בגיל 5.5 שנים. פרויקט תוכן מיוחד לשבוע ההשמנה, בחסות נובונורדיסק

11.10.2018, 09:10
השמנה בקרב ילדים (אילוסטרציה)
השמנה בקרב ילדים (אילוסטרציה)

וויסות עצמי לקוי בילדות קשור לעליה בסיכון להשמנת יתר. עם זאת, מחקרים העריכו כי וויסות עצמי רב יותר קשור לסיכון נמוך יותר להשמנת יתר ולעיתים נדירות בחנו את ההבדלים בהקשר של מגדר.
מטרת מחקר זה הינה לבחון כיצד רמות שונות של וויסות עצמי אצל פעוטות קשורות להימצאות של השמנת יתר בגילאי הגן והאם הדפוס של הקשר שונה בין בנים לבנות.

לצורך כך החוקרים ערכו מחקר עוקבה פרוספקטיבי תוך שימוש בנתונים מתוך ה-Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort מדגם לאומי מייצג של 10,700 ילדים אמריקאים שנולדו ב-2001 ובוצע מעקב עד הכניסה לגן הילדים (2006-2007). המדגם האנליטי כלל 6,400 ילדים עם צפייה בוויסות עצמי. איסוף הנתונים התרחש בבית הילד וכלל ראיון של ההורים והערכה ישירה של הילד. ניתוח סטטיסטי של הנתונים התרחש בין מאי 2016 ומרץ 2018.

במהלך ההערכה סטנדרטית של התפתחות הילד בגיל 24 חודשים, בביתו, נצפו 4 ממדים של וויסות עצמי אצל הפעוט: הסתגלות, תשומת לב, עקביות וסבילות לתסכול. מדד הוויסות העצמי נע מציון נמוך של 4 לציון גבוה 20 וחולק לקבוצות לפי רבעונים.תוך שימוש בגובה ומשקל שנמדדו בגיל 5.5 שנים, השמנת יתר הוגדרה כ-BMI באחוזון 95% ומעלה לפי גיל.

המדגם האנליטי הכיל 6,400 ילדים (3,250 בנים [50.6%, שקול], עם גיל חציוני של 24.1 חודשים (טווח רבעוני, 23.4-24.7 חודשים) ו-64.5 חודשים (טווח רבעוני, 61.7-67.6 חודשים) בהערכת הוויסות העצמי וה-BMI, בהתאמה. מדדי הוויסות העצמי היו נמוכים יותר עבור הבנים מאשר הבנות (ממוצע 13.7 [רווח בר-סמך 95%, 13.4-13.9] לעומת 14.9 [רווח בר-סמך 95%, 14.7-15.1]), וכן הרבעון הנמוך ביותר של הוויסות העצמי הכיל יותר בנים מאשר בנות (אחוז שקול, 66.5% לעומת 33.5%).

ההימצאות של השמנת יתר בגיל 5.5 שנים הייתה 19.2% בקרב בנים ו-16.5% בקרב הבנות. דפוס הקשר בין וויסות עצמי בפעוטות והשמנת יתר בגיל 5.5 שנים היה שונה בין הבנים לבנות (p=0.008 עבור האינטראקציה). בקרב הבנים, ההימצאות המותאמת של השמנת יתר הייתה 19.7%, 18.3%, 20.3% ו-15.9% מהרבעון הנמוך לגבוה ביותר של הוויסות העצמי. לעומת זאת, בקרב הבנות, נמצא קשר בצורת U (הימצאות מותאמת של השמנת יתר מהרבעון התחתון לגבוה ביותר, 17.0%, 10.3%, 10.7% ו-15.0%).

לסיכום, בעוקבה גדולה של ילדים בארה"ב, נמצא הבדל בין בנים לבנות בדפוס הקשר בין וויסות עצמי בגיל 24 חודשים להשמנת יתר בגיל 5.5 שנים. מאמצים למניעת השמנת יתר המכוונים לשיפור הוויסות העצמי עשויים לגרום לתוצאות שונות בקרב בנים ובקרב בנות.

מקור:

Anderson, S.E. et al. (2018) JAMA pediatrics. 172(9)

נושאים קשורים:  מחקרים,  וויסות עצמי,  השמנת יתר,  דפוס קשר,  פעוטות Self-regulation,  Obesity,  association pattern,  toddler
תגובות