ארגון הבריאות העולמי ממליץ על הנקה בלעדית עד גיל 6 חודשים. עם זאת, 75% מהאימהות הבריטיות מתחילות בטעימות מוצקים לפני גיל 5 חודשים ו-26% מדווחות על התעוררות התינוק בלילה כגורם משפיע על החלטה זו.

מטרת מחקר זה הינה לקבוע האם התחלה מוקדמת של טעימות מוצקים משפיעה על שנת התינוק.

המחקר Enquiring About Tolerance היה ניסוי קליני רנדומלי מבוסס אוכלוסייה שבוצע מינואר 2008 ועד אוגוסט 2015 וכלל 1,303 תינוקות בני 3 חודשים אשר ניזונו מהנקה בלבד מאנגליה וויילס. ביקורים קליניים התרחשו בבית החולים סנט תומס בלונדון, אנגליה והניסוי בחן את הכנסת טעימות המוצקים לתזונת התינוק החל מגיל 3 חודשים.

הקבוצה שהחלה מוקדם בטעימות (early introduction group, EIG) המשיכה בהנקה בעוד שמזונות לא-אלרגניים ו-6 מזונות אלרגניים ניתנו לטעימה. הקבוצה השניה קיבלה את הטעימות בזמן סטנדרטי (standard introduction group, SIG) לפי ההנחיות הבריטיות להזנת התינוק (כלומר הנקה עד גיל 6 חודשים והימנעות מצריכת מזונות אחרים בתקופה זו).

התוצא העיקרי של מחקר זה הינו אנליזה שניונית של תוצא שניוני של ההשפעה של התחלת טעימות מוקדמת על שנת התינוק תוך שימוש בשאלונים סטנדרטיים על שנת התינוק.

מתוך 1,303 תינוקות שהשתתפו במחקר ה-Enquiring About Tolerance,י1,225 משתתפים (94%) השלימו את השאלון לאחר 3 שנים (618 SIGי[95%] ו-607 EIGי[93%]). חלוקה אקראית הייתה אפקטיבית ולא היה הבדל משמעותי בנקודת ההתחלה בין שתי הקבוצות. לאחר התחלת הטעימות המוקדמת, תינוקות ב-EIG ישנו זמן ארוך יותר והתעוררו בתדירות נמוכה מאשר תינוקות ב-SIG. ההבדלים בין שתי הקבוצות הגיעו לשיא בגיל 6 חודשים. בנקודה זו, בניתוח סטטיסטי לפי כוונה-לטפל תינוקות ב-EIG ישנו במשך 16.6 (רווח בר-סמך 95%, 7.8-25.4) דקות יותר פר לילה ותדירות ההתעוררות ירדה מ-2.01 ל-1.74 פעמים בלילה. חשוב מכך, בעיות שינה חמורות ביותר, אשר נקשרו באופן משמעותי לאיכות חייה של האם, דווחו כנפוצות יותר ב-SIG מאשר EIG (יחס סיכויים, 1.8; רווח בר-סמך 95%, 1.22-2.61).

לסיכום, בניסוי קליני רנדומלי, התחלה מוקדמת של הכנסת טעימות מוצקים לתזונת התינוק נמצאה כקשורה למשך שינה ארוך יותר ותדירות נמוכה יותר של התעוררות בלילה, וכן הפחתה  בדיווח על בעיות שינה חמורות מאוד.

מקור: 

Perkin, M.R. et al. (2018) JAMA Pediatrics. 172(8)