מחקרים

השוואה בין שני כלים לסיקור דום נשימה בשינה בילדים

גיל הילד בשילוב עם ציון של 3 ומעלה בשאלוני IF-SLEEPY/IM-SLEEPY וציון של 2.72 ומעלה בשאלון המורכב משישה פריטים היוו כלים טובים לסיקור וניבוי לדום נשימה בשינה בילדים

מקרים לא מטופלים של דום נשימה בשינה בילדים מקושרים לתחלואה רבה, בפן הרפואי ובפן הפסיכולוגי. בדיקה בעזרת Polysomnography מהווה את ה-Gold-Standard לאבחון תסמונת זו, אך היא יקרה ונושאת עלות גבוהה למערכת הבריאות. בעקבות כך, נוצר צורך בכלי פשוט שיוכל לזהות בצורה מדויקת את הילדים הנמצאים בסיכון גבוה לדום נשימה בשינה.

החוקרים ביצעו מחקר חתך היסטורי של ילדים שהופנו למכון המחקר לשינה של ילדים ומתבגרים – Youthdale. מידע נאסף משאלונים ודיווחי שינה על 395 ילדים. ההשוואה נעשתה בין שני כלי סיקור לאבחון דום נשימה בשינה בילדים – שאלון של ששה פריטים שמולא על ידי ההורים ושני שאלונים של שמונה פריטים (IF-SLEEPY/IM-SLEEPY).

תוצאות המחקר הראו ש-42% אחוז מהילדים (164 מטופלים) אובחנו עם דום נשימה בשינה. סקר חיובי בשאלון שמורכב מששה פריטים (ציון של 3 ומעלה) הדגים רגישות של 17% וסגוליות של 95% לאבחון דום נשימה בשינה. השאלון IF-SLEEPY בן שמונה הפריטים הפגין רגישות של 82% וסגוליות של 28% והשאלון IM-SLEEPY הפגין רגישות של 79% וסגוליות של 32%. בילדים בגיל שבע ומעלה, השאלון IF-SLEEPY, כאשר מולא על ידי ההורים, היה בעל רגישות של 82% וסגוליות של 28% בהשוואה לרגישות של 66% וסגוליות של 37% כאשר מולא על ידי ילדים. רגרסיה לוגיסטית הראתה שגיל (יחס הסיכויים 0.78), ציון של שלוש ומעלה בשאלוני IF-SLEEPY/IM-SLEEPY (יחס הסיכויים 1.78) ותוצאה של 2.72 ומעלה בשאלון עם שישה פריטים (יחס הסיכויים 4.74) היו נבאים טובים לדום נשימה בשינה בילדים.

מחקר זה מראה ששאלון בן שמונה פריטים הוא כלי סקר יותר טוב לדום נשימה בשינה בילדים, נח למילוי ועם רגישות גבוה יותר.

מקור: 

Abumuamar A.M et al (2018). Journal of Sleep Research Volume 27, Issue 4

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום נשימה בשינה,  מחקר חתך,  מחקר היסטורי,  שאלונים
תגובות