נתונים המעידים על פערים גדולים מאוד בבריאותם של אזרחי ישראל הערבים לעומת היהודים מוצגים היום (ג') בכנסת בדיון שיעסוק בקידום הבריאות באוכלוסיה הערבית.

את הנתונים יציג ד"ר בשארה בשאראת, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת ויו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסיה הערבית, אחד מאיגודי הר"י.

בין השאר, כפי שמדווח הבוקר "ידיעות אחרונות", יוצגו הנתונים הבאים:

בעוד ששיעור האזרחים היהודים הלא מעשנים שנחשפו לעשן סיגריות הוא 28.9% (גברים), במגזר הערבי הוא 52.5% (גברים) ובקרב הנשים הערביות הוא 51.5% לעומת 26.1%. המקום העיקרי שבו נחשף המגזר הערבי לעישון (פסיבי) הוא בבית המשפחה.

שיעור ההשמנה במגזר ערבי גבוה פי 1.4 לעומת זה היהודי, שיעור הסוכרת במגזר הערבי הוא פי 1.6 לעומת היהודי. 11% מחולי הסוכרת היהודים מוגדרים כמי שהאיזון הסוכרתי שלהם גרוע לעומת 19% בקרב חולי סוכרת ערבים.

ערביי ישראל מאושפזים בבתי החולים פי 1.4 מהיהודים ומבקרים אצל רופאי קופות החולים פי 1.15 מהיהודים.

רק 15% מערביי ישראל צורכים בתדירות גבוהה לחם מחיטה מלאה, לעומת 55% בקרב היהודים.

"כל הנתונים מעידים שיש צורך בהשקעה כספית מיוחדת לשם העלאת המודעות של המגזר הערבי לאורח חיים בריא", אמר בהקשר לכך ח"כ ד"ר אחמד טיבי.