• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

שיכוך כאב בילדים באמצעות מתן תמיסת סוכרוז או הנקה

במחקר חדש לא נמצא הבדל בתגובה הקורטיקלית לכאב במהלך לקיחת דם ורידי ביילודים אשר קיבלו תמיסת סוכרוז בהשוואה ליילודים אשר ינקו לפני לקיחת הדם הורידי

08.07.2018, 18:16
פרוביוטיקה מפחיתה בכי בתינוקות (צילום: אילוסטרציה)
פרוביוטיקה מפחיתה בכי בתינוקות (צילום: אילוסטרציה)

מתן סוכרוז והנקה מפחיתים את הביטויים ההתנהגותיים של כאב ביילודים. אולם, מחקרים שפורסמו לאחרונה מצאו שישנו תגובה קורטיקלית מתמשכת לאחר מתן סוכרוז. במחקר חדש שנערך ב-Brest University Hospital בצרפת, ביקשו החוקרים להשוות את היעילות של מתן סוכרוז בהשוואה להנקה בהפחתת תגובות קורטיקליות לכאב בזמן לקיחת דם ורידי ביילודים.

החוקרים ערכו מחקר הקצאה אקראית, מבוקר, פרוספקטיבי במחלקת יילודים בבית חולים שלישוני. ילודים בריאים בני שלושה ימים שנולדו במועד אשר נלקח מהם דם ורידי לשם סקר יילודים עברו הקצאה אקראית לקבוצה של מתן תמיסת סוכרוז ולקבוצה של הנקה לפני לקיחת הדם הורידי. החוקרים העריכו שינויים בריכוז ההמוגלובין הכולל (HbT) בקורטקס הסומטו-סנסורי הקונטרה-לטרלי באמצעות near infrared spectroscopy. החוקרים השתמשו ב-Neonatal Facial Coding Systemי(NCFS) בכדי להעריך את תגובות היילודים.

114 יילודים שנולדו במועד נכללו במחקר, עם 102 ילודים אשר נכללו עבור התוצא העיקרי (קבוצת הנקה: 48 יילודים, קבוצת סוכרוז: 54 יילודים). עליות מרביות דומות ב-HbT נצפו בשתי הקבוצות (ממוצע וסטיית תקן: קבוצת סוכרוז: 31.2 מיקרומול לליטר, סטיית תקן 58.1; קבוצת הנקה: 38.9 מיקרומול לליטר סטיית תקן 61.4; P=0.70). יילודים יונקים הציגו יותר ביטויים התנהגותיים אשר הצביעו על כאב בהשוואה ליילודים אשר קיבלו תמיסת סוכרוז (46.8% בהשוואה ל-26.8% של NFCS מעל או שווה ל-1; P=0.04). העלייה המירבית ב-HbT הייתה ממושכת, למרות שיילודים אשר לא הציגו סימנים התנהגותיים של כאב נמצאו עם ריכוזים נמוכים יותר בהשוואה ליילודים אשר הציגו סימנים אלו (ממוצע 21.2 מיקרומול לליטר סטיית תקן 29.1 בהשוואה לממוצע 60 מיקרומול לליטר סטיית תקן 89.8; P<0.01).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שלא נמצא הבדל בתגובה הקורטיקלית לכאב במהלך לקיחת דם ורידי ביילודים אשר קיבלו תמיסת סוכרוז בהשוואה ליילודים יונקים.

מקור:

Rioualen, Stéphane, MD*,†; Durier, Virginie, PhD‡; Hervé, David, MSc§; Misery, Laurent, MD, PhD†; Sizun, Jacques, MD, PhD*,†,∥; Roué, Jean-Michel, MD*,†.Cortical Pain Response of Newborn Infants to Venepuncture: A Randomized Controlled Trial Comparing Analgesic Effects of Sucrose Versus Breastfeeding. The Clinical Journal of Pain: July 2018 - Volume 34 - Issue 7 - p 650–656. doi: 10.1097/AJP.0000000000000581

נושאים קשורים:  מחקרים,  הנקה,  סוכרוז,  לקיחת דם ורידי,  תגובה לכאב
תגובות