• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מנינגוקוק

האם חיסון רקומביננטי כנגד מנינגוקוק B בטוח ויעיל כאשר הוא ניתן יחד עם חיסוני השגרה?

מתן בו-זמני של חיסון ה-4CMenB ושאר חיסוני השגרה אינה פוגעת באימונוגניות החיסון ואינה כרוכה בבעיות בטיחות חדשות

חיסון תינוקות (אילוסטרציה)
חיסון תינוקות (אילוסטרציה)

החיידק Neisseria meningitides קשור בתמותה ותחלואה ניכרת בתינוקות וילדים ברחבי העולם. מחקר פאזה 3 זה, העריך את הבטיחות והאימונוגניות של חיסון ה-4CMenBי(4-component serogroup B recombinant meningococcal) שניתן יחד עם חיסוני השגרה בטיוואן.

במחקר השתתפו 225 תינוקות בריאים שחולקו באופן אקראי (יחס של 2:1) לקבל 4CMenB וחיסוני שגרה או חיסוני שגרה בלבד בגיל 2, 4, 6 ו-12 חודשים. חיסוני השגרה שניתנו היו דיפטריה-טטנוס-שעלת אצלולרית-פוליו מומת והמופילוס אינפלואנזה מסוג B, חיסון 13-ולנטי כנגד פנאומוקוק, צהבת נגיפית Bי(HBV) וחזרת-חצבת-אדמת-אבעבועות רוח. תגובה אימונית למרכיבי ה-4CMenB- fHBP, NadA, PorA ו-NHBA הוערכה חודש לאחר מתן מנה ראשונית ומנת דחף באמצעות תתקין בטריוצידי מסרום אנושי ( human serum bactericidal assay –hSBA). בנוסף, בוצע הערכה של ראקטוגניות ובטיחות.

החוקרים מצאו כי תגובה חיסונית מספקת הודגמה עבור fHBP, NadA ו- PorA, חודש לאחר מנה הראשונית ומנת הדחף. חודש לאחר החיסון הראשוני, בקבוצה שקיבלה חיסון כנגד מנינגוקוק וחיסוני שגרה טיטר hSBA שווה או גדול מחמש כנגד fHBP, NadA נמצא בכל הילדים וב-79% ו-59% מהילדים נמצא טיטר מספק עבור PorA ו-NHBA, בהתאמה. טיטר מספק עבור כל האנטיגנים נמצא ב-92-99% מהתינוקות חודש לאחר קבלת מנת דחף. בקבוצה שקיבלה חיסון כנגד מנינגוקוק וחיסוני שגרה, טיטרים ממוצעים גאומטריים של hSBA עבור כל האנטיגנים גברו לאחר החיסון הראשוני (8.41-963) ולאחר קבלת מנת הדחף (17-2315) לעומת נתוני הבסיס (1.01-1.36).

מסקנת החוקרים היא כי האימונוגניות של חיסון ה-4CMenB לא הושפעה על ידי מתן בו-זמני של חיסוני השגרה בילדים. ראקטוגניות נמצאה מעט גבוהה יותר בקבוצה בקבוצה שקיבלה חיסון כנגד מנינגוקוק וחיסוני שגרה אך לא נצפו בעיות בטיחות.

מקור: 

Chiu, N. et al.  (2018) Human Vaccines and Therapeutics.

נושאים קשורים:  מנינגוקוק,  4CMenB,  חיסוני שגרה,  בטיחות,  אימונוגניות,  מחקרים