משרדי החינוך, הבריאות והשלטון המקומי סיכמו השבוע כי בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ט) ימשיכו הסייעות הרפואיות של תלמידים עם אלרגיות למזון בבתי הספר היסודיים לפעול באותה מתכונת כפי שפעלו בשנה האחרונה (תשע"ח) ובשנים עברו.

עוד סיכמו כי במהלך שנת הלימודים הקרובה (תשע"ט) יוקם צוות משימה שיבצע עבודה מקיפה ויסודית באשר לתנאים לקבלת סיוע רפואי, כדי לגבש בעבור התלמידים הללו מענים מיטביים וראויים. החלטות הצוות ייושמו בשנה שלאחר מכן (תש"פ).

בגני ילדים שבהם יש סייעת אחת, תתווסף סייעת נוספת שתשמש כסייעת רפואית. בגנים שבהם יש שתי סייעות לגננת, כחלק מרפורמת הסייעות של משרד החינוך, יוכשרו שתיהן לתת מענה לתלמידים עם אלרגיות למזון.