מחקרים

אפידמיולוגיה וגורמי סיכון לזיהום בילדות המוקדמת

זיהומים בילדות הינם שכיחים עד גיל 3 שנים אך ישנה שונות בהיארעות הזיהומים, מחקר זה נועד כדי לבחון את המקור לשונות זו

28.06.2018, 10:24

ישנה שונות גדולה ולא מוסברת בשכיחות זיהומים בילדות. החוקרים מתארים את ההיארעות וגורמי הסיכון בילדות המוקדמת.

זיהומים פשוטים תועדו במהלך שלושת השנים הראשונות לחיים במחקר העוקבה הפרוספקטיבי על אסטמה בילדות שנערך בקופנהגן. חשיפות סביבתיות נותחו סטטיסטית על ידי רגרסיה ו-sparse principal component analysis.

334 ילדים חוו באופן חציוני 14 (טווח 2-43) אפיזודות של זיהומים בגילאי 0-3 שנים. השיעור הכולל של זיהומים נמצא כקשור למספר הילדים במעון היום (יחס שיעור היארעות מתואם [adjusted incidence rate ratio, aIRR]י1.09 [1.2-1.16]) והמטר המרובע פר ילד במעון היום (aIRR 0.96י[0.92-0.99]). זיהומים בדרכי הנשימה העליונות נמצאו גם הם כקשורים למספר הילדים במעון היום (aIRR 1.11י[1.03-1.20]) ולמטר מרובע פר ילד במעון היום (aIRR 0.95י[0.91-0.99]), בעוד שזיהומים בדרכי הנשימה התחתונות נמצאו כקשורים לניתוחים קיסריים (aIRR 1.49י[1.12-1.99]), עישון בקרב אימהות (aIRR 1.66י[1.18-2.33]), אחים גדולים (aIRR 1.54י[1.19-2.01]), וגיל הכניסה למעון היום (aIRR 0.77י[0.65-0.91]). הניתוח הסטטיסטי חשף פרופיל גורמי סיכון הנובע מחשיפה לטבק, נסיבות סוציאליות וחיות מחמד, אבל ניתן להסביר באמצעותו רק 8.4% מנטל הזיהומים.

לסיכום, ילדים חווים כ-14 זיהומים במהלך שלושת השנים הראשונות לחיים, אך ההיארעות משתנה באופן ניכר. חשיפה סביבתית מסבירה רק מיעוט משונות זו, מה שמצביע על פקטורים של המארח כגורם משפיע מהותי על נטל הזיהומים.

מקור: 

Vissing, N.H. et al. (2018) Pediatrics. 141(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  זיהומי ילדות,  חשיפה סביבתית,  דרכי הנשימה,  נסיבות סוציאליות
תגובות