מחקר ראשון מסוגו שנערך בישראל מצא הבדלים דרמטיים בשכיחות קוצר הראייה לפי זרם החינוך. "קרוב לוודאי כי דרישות הלימודים בחינוך החרדי, המחייבות את התלמיד למאמץ רב לקריאה מקרוב מגיל צעיר, תורמות להתפתחות קוצר הראייה כבר בילדות", הסביר מנחה עבודת המחקר ד"ר חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית ו"הדסה".

במחקר השתתפו  22,823 גברים מלש"בים (מועמדים לשירות הביטחון) בגילאי 18-17 משלוש מערכות חינוך יהודיות בישראל: ממלכתי, ממלכתי-דתי וחרדי. התברר כי שיעור מקרי קוצר הראייה היה גבוה משמעותית בקרב החרדים ביחס לדתיים. השיעור הנמוך ביותר נמצא אצל החילונים. הנתונים שנחשפו השבוע בכנס איגוד רופאי בריאות הציבור היו מפתיעים: 82% חרדים, 50.3% מהדתיים ו-29.7% מהחילונים נמצאו עם קוצר ראייה.

העובדה שמשתתפי המחקר היו מועמדים לשירות צבאי אינה מקרית, הסבירה עורכת המחקר (שהוגש כתזה) ד"ר דנה בז מחיל הרפואה, שלמדה באוניברסיטה העברית במסלול המשולב למצטיינים לתואר ברפואה (מסלול צמרת) ובבריאות בציבור.

ד"ר לוין: "הרוב המוחלט של בני הנוער שלמדו בזרם החרדי סבלו מקוצר ראייה, לעומת שיעורים נמוכים בהרבה בקרב אלה שלמדו בחינוך הממלכתי-דתי או הממלכתי. הסיכון לקוצר ראייה גבוה ואף חמור אצל החרדים מוגבר משמעותית לעומת הלומדים בשני זרמי החינוך האחרים.

"תוצאות המחקר מצביעות על הצורך בשיתופי פעולה בין מערכות הבריאות והחינוך לשם גיבוש אסטרטגיות למניעת התפתחות קוצר הראייה בקרב ילדים, במיוחד באוכלוסיות בסיכון".