מחקרים

High-flow כטיפול לילדים עם ברונכיאוליטיס

החוקרים הדגימו כי טיפול high-flow הוביל לשיעורים נמוכים יותר של כשלון טיפולי מאשר טיפול עם חמצן סטנדרטי בילדים אשר טופלו מחוץ לטיפול נמרץ

23.05.2018, 11:03

טיפול "זרימה מהירה" (high-flow) דרך קנולה נאזלית נמצא בשימוש גובר בילדים עם ברונכיאוליטיס, למרות היעדר ראיות איכותיות לגבי יעילותו של טיפול זה.

במחקר רב-מרכזי, אקראי ומבוקר זה ילדים מתחת לגיל 12 חודשים עם אבחנה של ברונכיאוליטיס וצורך בחמצן קיבלו טיפול עם זרימה מהירה או טיפול חמצן רגיל. הילדים בקבוצת החמצן הרגיל יכלו לקבל טיפול זרימה מהירה במידה ומצבם ענה על קריטריונים של כישלון טיפולי. התוצא העיקרי שנבדק היה שדרוג טיפול בשל כישלון טיפולי (כשלון הוגדר כעמידה בשלושה או יותר קריטריונים מתוך ארבעה: טכיקרדיה מתמשכת, טכיפנאה, היפוקסמיה ובדיקה רפואית אשר בוצעה בעקבות הפעלה של כלי אזהרה מוקדם של בית החולים). תוצאים משניים כללו משך אשפוז, משך טיפול עם חמצן, שיעור העברות לבית חולים שלשוני, אשפוז בטיפול נמרץ, אינטובציה ותופעות לוואי.

באנליזת התוצאות נכללו 1,472 מטופלים. אחוז הילדים שקיבלו שדרוג טיפול היה 12% (87 מתוך 739 ילדים) בקבוצת הזרימה המהירה לעומת 23% (167 מתוך 733 ילדים) בקבוצת הטיפול הרגיל (הבדל בסיכון, -11%; רווח בר-סמך 95%, -15-(-7); p<0.001). לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בין משך השהות בבית החולים או במשך הטיפול עם חמצן בין שתי הקבוצות. בכל קבוצה אירע מקרה אחד של חזה אוויר. מבין 167 הילדים שקיבלו טיפול רגיל וחוו כישלון טיפולי, 102 (61%) הגיבו לטיפול עם זרימה מהירה.

מסקנת החוקרים היא כי בקרב ילדים עם ברונכיאוליטיס אשר טופלו מחוץ לטיפול נמרץ, אלו אשר קיבלו חמצן בזרימה מהירה, נצפו שיעורים נמוכים באופן מובהק סטטיסטית של שדרוג טיפול בעקבות כישלון טיפולי לעומת ילדים שקיבלו טיפול חמצן רגיל.

מקור: 

Franklin, D. et al.  (2018) NEJM. 378, 1121

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברונכיאוליטיס,  high-flow,  כשלון טיפולי,  חמצן
תגובות