מחקרים

חיסון בי-וולנטי כנגד מנינגוקוק B בבני נוער ומבוגרים צעירים

המחקר הדגים כי חיסון ה-MenB-FHbp גורם לתגובה בקטריוצידית כנגד 14 זנים של מנינגוקוק B לאחר מתן 2 ו-3 מנות

10.01.2018, 10:38
חיסון (צילום: אילוסטרציה)

MenB-FHbp הינו חיסון מאושר כנגד מנינגוקוק B המתמקד בחלבון factor H-binding. שני מחקר פאזה 3 העריכו את הבטיחות של החיסון והאימונוגניות שלו כנגד זנים שונים של מנינוגוקוק B.

במחקרים השתתפו 3,596 בני נוער בגילאי 10-18 שחולקו בצורה אקראית לקבל MenB-FHbp או חיסון כנגד צהבת נגיפית A וסליין ו-3,304 מבוגרים צעירים בגילאי 18-25 שקיבלו MenB-FHbp או סליין. כלל הטיפולים ניתנו שלוש פעמים: בתחילת המחקר, לאחר חודשיים ולאחר שישה חודשים. אימונוגניות הוערכה על ידי תתקיני דם בקטריוצידים אשר כללו משלים אנושי (hSBAs). החוקרים השתמשו ב-14 זני מנינוגוקוק B אשר ביטאו חלבוני factor H-binding הטרוגניים המייצגים את המגוון האפידמיולוגי של מניגוקוק B. טיטר hSBA של 1:4 נחשב למספק הגנה.

התוצאים העיקריים שנבדקו היו שיעור האנשים שחוו עליית טיטר hSBA עבור כל אחד מארבעת הזנים העיקריים ביחס של פי 4 או יותר ושיעור האנשים עם טיטר hSBA אשר היה לכל הפחות כמו הגבול התחתון של כימות (1:8 או 1:16) עבור כל ארבעת הזנים לאחר מתן המינון השלישי של החיסון. בנוסף, החוקרים העריכו את תגובת ה-hSBA עבור ארבעת הזנים העיקריים לאחר המינון השני. תגובת hSBA לעשרת הזנים הנוספים לאחר מינון 2 ו-3 הוערכו בתת-קבוצה של משתתפים. בטיחות הוערכה בכל המטופלים שקיבלו לפחות מנה אחת של החיסון.

באוכלוסיית "כוונה לטפל" מותאמת זו, החוקרים מצאו כי שיעור בני הנוער שחוו עליית hSBA של לפחות פי 4 כנגד כל זן עיקרי נע בין 56.0% ל-85.3% לאחר מתן המנה השנייה ובין 78.8% ל-90.2% לאחר המנה השלישית. שיעור המבוגרים הצעירים עם עליית נוגדים נע בין 54.6% ל-85.6% לאחר מתן המנה השנייה ובין 78.9% ל-89.7% לאחר המנה השלישית. תגובה משולבת לאחר מינון 2 ו-3 בבני הנוער נצפתה ב-53.7% ו-82.7% מהמשתתפים, בהתאמה ובמבוגרים צעירים, ב- 63.3% ו-84.5% מהמשתתפים, בהתאמה. תגובה לארבעת הזנים העיקריים ניבאה תגובה לשאר עשרת הזנים. רוב המשתתפים שקיבלו את החיסון דיווחו על כאב קל או בינוני באתר ההזרקה.

מסקנת החוקרים היא כי חיסון ה-MenB-FHbp גורם לתגובה בקטריוצידית כנגד זנים שונים של מנינגוקוק B לאחר 2 ו-3 מנות. החיסון קשור ביותר תגובות באתר ההזרקה מאשר חיסון כנגד צהבת נגיפית A וסליין.

מקור:

Ostergaard, L. et al.  (2017) NEJM. 377, 2349

נושאים קשורים:  מחקרים,  מנינגוקוק,  MenB-FHbp,  בני נוער,  ילדים,  hSBA
תגובות