• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
מחקרים

איזון גליקמי קפדני איננו משפר תוצאים של ילדים חולים במצב אנוש

במחקר פרוספקטיבי רב מרכזי הודגם, כי איזון היפרגליקמיה קפדני ב-critically ill children לא הוביל לשיפור בתוצאים ואף הוביל לשיעור רב יותר של זיהומים ואירועי היפוגליקמיות

06.03.2017, 08:05
"גם לפי ההנחות הגרועות ביותר, ללא סגר, יהיה צורך בלא יותר מ-600 מיטות בטיפול נמרץ עבור חולי הקורונה" (צילום: אילוסטרציה)

במספר מחקרים שנעשו באוכלוסיית חולים במצב אנוש (critically ill adults) וכן בילדים לאחר ניתוחי לב נמצא, כי איזון היפרגליקמיה קפדני לא הוביל לשיפור בתוצאים של אוכלוסיות אלו. עד כה לא נבדק נושא זה בקרב critically ill children שלא לאחר ניתוח לב.

במחקר הפרוספקטיבי הנוכחי, שבוצע ב-35 מרכזים רפואיים שונים ושדו"ח עליו פורסם ב-NEJM בוצעה הערכה של תוצאי הבריאות של ילדים בגילאי 2-17 שנזקקו לטיפול בוזו-פרסורים או להנשמה מלאכותית, ללא עדות לסוכרת, בהתאם למידת איזון ההיפרגליקמיה.

החוקרים חילקו באופן רנדומלי את הנבדקים עם עדות להיפרגליקמיה ל-2 קבוצות יעד גליקמי - בין 80-110 מ"ג% או ליעד של 150-180 מ"ג%. ההערכה בוצעה על ידי ניטור רציף של רמות הגלוקוז בדם ובהתאם מתן אינסולין.

התוצא המרכזי הוגדר כמספר הימים בהם לא נזקקו ילדים אלו לשהות במסגרת טיפול נמרץ, עד ליום 28 מהכללתם במחקר. המחקר הופסק מוקדם מן הצפוי בשל הערכת נתוני אמצע המחקר שהדגימו עלייה בסיכון בקרב קבוצת האיזון הקפדני, ללא צפי לתועלת ביחס לקבוצה השניה.

מתוך 713 ילדים שגויסו למחקר, 360 היו בזרוע האיזון הקפדני יותר ו-353 בקבוצה שהתירה רמות גלוקוז גבוהות יותר. בניתוח של התוצאות, רמות הגלוקוז הממוצעות לאורך זמן היו נמוכות יותר בקרב קבוצת האיזון הקפדני (רמות גלוקוז 109 מ"ג% לעומת 123 מ"ג %, p <0.001) אולם לא היה שינוי במספר הימים מחוץ למסגרת טיפול נמרץ בין הקבוצות (19.4 ימים בשתי הקבוצות, p=0.58).

כמו כן, נצפה שיעור גבוה יותר של זיהומים הקשורים לאשפוז בקרב קבוצת האיזון הקפדני (3.4% לעומת 1.1%, p=0.04) ושיעור רב יותר של היפוגליקמיות משמעותיות שהוגדרו כרמות גלוקוז מתחת ל40 מ"ג% (5.2% מול 2%, p=0.03).

לא נצפה הבדל משמעותי סטטיסטי בתמותה, organ dysfunction או מספר הימים ללא חיבור למנשם בין 2 הקבוצות.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי critically ill children עם היפרגליקמיה לא הפיקו תועלת מאיזון קפדני של רמות הסוכר לרמות של 80-100 מ"ג%, ביחס לקבוצה שאוזנה לרמות של 150-180 מ"ג%.

מקור:
. Agus MSD, Wypij D, Hirshberg EL, et al. Tight Glycemic Control in Critically Ill Children. N Engl J Med. 2017;376(8):729-741. doi:10.1056/NEJMoa1612348.

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפרגליקמיה,  טיפול נמרץ,  critically ill,  ילדים
תגובות