• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
דלקת קרום המוח

בטיחות החיסון נגד מנינגוקוק בקרב בני 11 עד 21

חוקרים מצאו קשר טמפורלי בין חיסון ה-Men-ACWY-CRM לשיתוק על שם בל, כאשר ניתנו חיסונים נוספים במקביל; החוקרים סבורים שיש צורך במחקרים נוספים כדי לאשש קשר זה

15.01.2017, 11:46
חיסון (אילוסטרציה)
חיסון (אילוסטרציה)

החיסון המצומד כנגד מנינגוקוק מומלץ לשימוש בארצות הברית. מחקר חדש בחן את בטיחות החיסון בבני 11-21 שנים.

במחקר השתתפו ילדים ובני נוער שקיבלו את חיסון ה-Men-ACWY-CRM, חיסון מצומד, מרובע כנגד מנינגוקוק בין ה-30 לספטמבר 2011 ל-30 ליוני 2013.

26 תופעות לוואי הוגדרו כ"אירועי עניין" (EOI) ובכלל זה תופעות נוירולוגיות, ראומטולוגיות, המטולוגיות, אנדוקריניות, כלייתיות וזיהומיות. "אירועי העניין" אותרו בשנה לאחר החיסון באמצעות התיקים הרפואיים הממוחשבים של המשתתפים.

המחקר כלל 48,899 משתתפים שחוסנו. לא נצפו מקרים ב-14 מתוך 26 "אירועי העניין". ההיארעות היחסית של שיתוק על שם בל נמצאה גבוהה באופן מובהק סטטיסטית (היארעות יחסית 2.9, רווח בר-סמך 95%: 1.1-7.5).

אנליזה מרובדת הראתה עלייה בסיכון לשיתוק על שם בל בילדים שקיבלו במקביל חיסונים נוספים (היארעות יחסית 5.0, רווח-בר סמך 95%: 1.4-17.8) אך לא בילדים שלא קיבלו חיסונים נוספים (היארעות יחסית 1.1, רווח-בר סמך 95%: 0.2-5.5).

החוקרים מצאו קשר טמפורלי בין שיתוק על שם בל למקבלי חיסון ה-MenACWY-CRM שקיבלו חיסונים נוספים במקביל. קשר זה דורש מחקר נוסף ויכול להיות תולדה של מקריות. החיסונים האחרים שניתנו או רקע רפואי אחר המגביר את הסיכון לשיתוק על שם בל.

מקור:
Tseng, H. (2016) Pediatrics. 139(1).

נושאים קשורים:  דלקת קרום המוח,  מנינגיטיס,  חיסונים,  מנינגוקוק,  MenACWY-CRM,  מחקרים
תגובות