מחקרים

בטיחות של הורדת שיעור מרשמי האנטיביוטיקה במסגרת הטיפול בזיהומי מערכת הנשימה

מחקר מצא, כי גם הפחתה משמעותית במרשמי האנטיביוטיקה היתה קשורה עם עלייה קלה בלבד במספר המקרים שנצפו בסך הכל; אך יש צורך בזהירות בקרב תתי-קבוצות הנמצאות בסיכון גבוה לדלקת ריאות

07.07.2016, 08:24
אנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)
אנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בדק אם היארעות של דלקת ריאות, אבסס פריטונסילרי (Peritonsillar abscess), מסטואידיטיס (Mastoiditis), אמפיאמה, מנינגיטיס, אבסס תוך גולגלתי וסינדרום למייר (Lemierre's syndrome) גבוהה יותר במרפאות כלליות הרושמות פחות אנטיביוטיקה לזיהומים החולפים עצמאית של מערכת הנשימה.

המחקר, מחקר עוקבה, כלל 610 מרפאות כלליות בבריטניה עם מטופלים רשומים שהסתכמו ב-45.5 מיליון שנות אדם מעקב בין השנים 2005 ל-2014.
החשיפה הוגדרה כיחס בין השיעור הסטנדרטי של זיהומי מערכת הנשימה למרשמי אנטיביוטיקה לכל מרפאה כללית, והשיעור של מרשמי אנטיביוטיקה עבור זיהומי מערכת הנשימה עבור 1,000 מטופלים רשומים.

התוצא הראשוני שנמדד היה ההיארעות של דלקת ריאות, אבסס פריטונסילרי, מסטואידיטיס, אמפיאמה, מנינגיטיס, אבסס תוך גולגלתי וסינדרום למייר, בהתאמה לקבוצת גיל, מין, מחוז, מצב סוציואקונומי, שיעור ביקורים בנוגע לזיהומי מערכת הנשימה והמרפאה הכללית.

בין שנת 2005 ל-2014, היחס של ביקורים בנוגע לזיהומי מערכת הנשימה עם רישום אנטיביוטיקה ירד מ-53.9% ל-50.5% בקרב גברים ומ-54.5% ל-51.5% בקרב נשים. משנת 2005 ועד שנת 2014, אירועים חדשים של מנינגיטיס, מסטואידיטיס ואבסס פריטונסילרי ירדו כל שנה ב-5.3%, 4.6% ו-1.0%, בהתאמה, בעוד שאירועים חדשים של דלקת ריאות גדלו ב-0.4%.

היארעות של דלקת ריאות ואבסס פריטונסילרי, בהתאמה לגיל ומין, היו גבוהים יותר במרפאות ברבעון הנמוך של מרשמי אנטיביוטיקה בהשוואה למרפאות ברבעון העליון.

הסיכון היחסי המותאם (Adjusted relative risk) גדל עבור 10% ירידה במרשמי אנטיביוטיקה ב-12.8% (95%CIי7.8-17.5 ; P<0.001) עבור דלקת ריאות וב-9.9% (5.6-14; P<0.001) עבור אבסס פריטונסילרי.

החוקרים ציינו, כי אם מרפאה כללית עם רשימת מטופלים ממוצעת של 7,000 מטופלים תקטין את השיעור של ביקורים בנוגע לזיהומי מערכת הנשימה הכרוכים ברישום אנטיביוטיקה ב-10%, היא עשויה לראות 1.1 (95%CIי0.6-1.5) יותר מקרים של דלקת ריאות כל שנה ו-0.9 (0.5-1.3) יותר מקרים של אבסס פריטונסילרי בכל עשור.

שיעור המסטואידיטיס, אמפיאמה, מנינגיטיס, אבסס תוך גולגלתי וסינדרום למייר היו דומים בקרב מרפאות עם שיעור נמוך וגבוה של מרשמי אנטיביוטיקה.

מסקנת החוקרים היתה, כי מרפאות כלליות המאמצות מדיניות של הפחתה במרשמי האנטיביוטיקה לזיהומי מערכת הנשימה עשויות לצפות לעלייה קלה בהיארעות של דלקת ריאות הניתנת לטיפול ואבסס פריטונסילרי. לא צפויה עלייה בהיארעות של מסטואידיטיס, אמפיאמה, מנינגיטיס חיידקי, אבסס תוך גולגלתי או סינדרום למייר.

גם הפחתה משמעותית במרשמי האנטיביוטיקה היתה קשורה עם עלייה קלה בלבד במספר המקרים שנצפו בסך הכל, אבל ייתכן ויש צורך בזהירות בקרב תתי קבוצות הנמצאות בסיכון גבוה לדלקת ריאות.

מקור:
Gulliford Martin C, Moore Michael V,Little Paul, Hay Alastair D, Fox Robin,Prevost A Toby et al. Safety of reduced antibiotic prescribing for self limiting respiratory tract infections in primary care: cohort study using electronic health records BMJ 2016; 354 :i3410

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנטיביוטיקה,  דלקת ריאות,  זיהומי מערכת הנשימה
תגובות