• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
הורמון גדילה

סקר אינטרנטי להערכת ההשפעה של טיפול בהורמון גדילה היציב בטמפרטורת החדר, לעומת כזה הדורש קירור, על חיי המטופלים והמטפלים

סקר מצא, כי תכשירי הורמון גדילה היציבים בטמפרטורת החדר מעלים את הדבקות בטיפול (adherence), ומשמרים את איכות החיים של המטופל והמטפל

הזרקת הורמונים (צילום: אילוסטרציה)

תכשירי הורמון הורמון גדילה רבים דורשים קירור לאחר השימוש הראשון, או לאחר מיהול החומר. עובדה זו מורידה את הדבקות בטיפול (adherence). דבקות בטיפול היא הכרחית להצלחת הטיפול.

סקר שנערך באינטרנט בקרב 146 מטופלים ומטפלים בוצע בכדי להשוות את ההשפעה של מוצרי הורמון גדילה יציבים בטמפרטורת חדר למשך עד 21 יום לאחר השימוש הראשון, לעומת הורמון גדילה הדורש קירור (º2-8), על חיי היום יום של המטופלים והמטפלים.

בהשוואה למוצרים הדורשים קירור, תכשירים היציבים גם בטמפרטורת החדר היו קשורים בדבקות גדולה יותר בטיפול,  בפחות בזבוז חומר עקב אחסון לא נאות, בפחות פגיעה בפעילויות היום-יום, בפחות חרדה במהלך שהייה מחוץ לבית ובזמן הזרקה קצר יותר משמעותית וכואב פחות, מהזרקת הורמון כאשר הוא קר.

כאשר ניתנה למטופלים אפשרות לבחור, רובם בחרו במוצרים יציבים בטמפרטורת החדר.

החוקרים סיכמו, כי תכשירי הורמון גדילה היציבים בטמפרטורת החדר, מעלים את הדבקות בטיפול, ומשמרים את איכות החיים של המטופל והמטפל. רוב המטופלים המשתמשים בהורמון גדילה הדורש קירור יעדיפו לעבור להורמון גדילה יציב בטמפרטורת החדר, על מנת שיהיו פחות מוגבלים בטיפול.

מקור:
Expert Rev Med Devices. 2015 Jul 17:1-11. [Epub ahead of print]
A web-based survey assessing the impact of storage flexibility on the dailylife of patients and caregivers administering growth hormone; Kappelgaard AM1, Metzinger CP, Schnabel D.

נושאים קשורים:  הורמון גדילה,  קלות אכסון,  דבקות בטיפול,  מחקרים