• יו"ר: פרופ' צחי גרוסמן
  • ועד האיגוד: פרופ' אביב גולדברט
  • ועד האיגוד: פרופ' יעקב ברקון
  • ועד האיגוד: ד"ר גילת לבני
  • ועד האיגוד: ד"ר יעקב שכטר
דעות

ועדה לרפואה הציבורית - אשליה או סיכוי לשינוי?

הרכב הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית מבשר כי מסקנתה העיקרית תהיה להחזיר את השר"פ לבתי החולים הממשלתיים. במבנה הנוכחי של בתי החולים, זו אשליה לחשוב כי הדבר ישפר את השירות למטופלים

אשה צעירה סיפרה לי כי פנתה לאורתופד בקופת חולים "מכבי" עקב כאב ממושך בכף הרגל שגרם לצליעה. לאחר בדיקה וצילום רנטגן, המליץ לה האורתופד על ניתוח. לאשה אין ביטוח משלים של הקופה. למכתב הרפואי צורפה הצעת מחיר לביצוע הניתוח ב"אסותא". לשאלתי מדוע לא ביקשה התחייבות (טופס 71) לבית החולים האזורי ,שיש בו מחלקה טובה לאורתופדיה, השיבה כי ביררה והתור לניתוח כזה הוא למעלה משנה.

הגישה האופטימית מניחה כי הרופאים שיעסקו בשר"פ ממילא יישארו בבתי החולים שעות ארוכות ובכך יהיו זמינים גם לחולים הציבוריים. במבנה הנוכחי של בתי החולים זו אשליה

סיפור זה אופייני מאוד ועולה בקנה אחד עם תוצאות סקר הסטודנטים בירושלים שהראו כי התורים למרפאות מומחים ברפואה הציבורית ארוכים פי עשרה מאשר לשר"פ, כך שרופאי משפחה מתקשים להשיג ביקור אצל רופא מומחה למטופלים שאין בידם לשלם. במחלקות במקצועות הכירורגיים בבתי חולים ציבוריים יש מומחים שאינם מנתחים כלל; זמנם המוגבל במחלקה מוקדש להוראה, לניהול ולייעוץ ורובם במשרות חלקיות. את הניתוחים הם מבצעים במסגרות הפרטיות.

כך נוצר מעגל קסמים של עזיבת רופאים, הסטת פעילות לרפואה הפרטית והקטנת הזמינות של שירותי הרפואה הציבורית.

שרת הבריאות יעל גרמן הקימה ועדה "להצלת הרפואה הציבורית" והודיעה כי תשב בראשה. שר העומד בראש ועדה הופך אותה לפוליטית ושומט במידה רבה את אמינותה כוועדה מקצועית חסרת פניות. כמו כן ,בעומדה בראש הוועדה, הגב' גרמן מקבלת על עצמה מראש את מסקנותיה והיא מוותרת בכך על הסוברניות של שר לקבל ,לקבל חלקית או לדחות מסקנות של וועדה לאור שיקול נרחב יותר, הנגזר לעתים מעצם התפקיד הממלכתי.

ככל שפערי ההשתכרות בין הכירורגים לסוגיהם לבין רופאים במקצועות אחרים יגדלו, כך פחות רופאים יפנו למקצועות הלא-כירורגיים ורמת השירות ורמת הרפואה תרד

הרכב הוועדה מבשר כי מסקנתה העיקרית תהיה להחזיר את השר"פ לבתי החולים הממשלתיים ובכך להחזיר אליהם חלק מהפעילות הרפואית. הגישה האופטימית מניחה כי הרופאים שיעסקו בשר"פ ממילא יישארו בבתי החולים שעות ארוכות ובכך יהיו זמינים גם לחולים הציבוריים.

במבנה הנוכחי של בתי החולים זו אשליה.

הרופאים שיעסקו בפרקטיקה פרטית יעבדו במערכת נפרדת (קרן מחקרים ותשתיות או גף דומה), הם לא יהיו זמינים לחולים ציבוריים ויהיה עוד יותר קשה ,לחולה חסר אמצעים, לקבל טיפול ראוי יותר ניתוחים יתועלו למסגרות פרטיות ותהיה פחות הוראה למתמחים. הפער בין ההכנסות של רופאים העוסקים במקצועות הכירורגיים לבין הרופאים הפנימאים ורופאי הילדים יגדל עוד יותר. התוצאה תהיה ירידה נוספת ברמת השירות הרפואי הבסיסי בבתי החולים.

על מנת לקיים רפואה טובה במקצועות הכירורגיים, נדרשת תמיכה של רופאים פנימאים, מומחים בתת מקצועות כמו המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, קרדיולוגיה וכן של רופאי חדרי המיון, רופאי ילדים ורופאים במקצועות הייעוץ כמו דימות ופתולוגיה. ככל שפערי ההשתכרות בין הכירורגים לסוגיהם לבין רופאים במקצועות אחרים יגדלו, כך פחות רופאים יפנו למקצועות הלא-כירורגיים, רמת השירות ורמת הרפואה תרד וגם לחולים הכירורגיים יהיה קשה יותר לקבל סיוע שהוא חיוני על מנת לאבחן נכון את בעיותיהם ולטפל בהם לאחר ההתערבויות הכירורגיות.

על מנת שהרפואה הפרטית לא תחנוק את הרפואה הציבורית יש להבטיח איזון בין הצרכים משני הצדדים: למשל, תעריפים דיפרנציאליים תמורת ניתוחים ופעולות פרטיות היורדים ככל שהתור הציבורי לפעולות אל מתארך; שמירה על יחס מוסכם מראש בין פעילות פרטית לציבורית; חסימה של פעילות פרטית כאשר הזמינות לחולים ציבוריים יורדת מתחת לרף מוסכם מראש.

משרד הבריאות חייב למלא תפקיד של בקר יסודי ואובייקטיבי, לכן עליו לחדול מלהיות הבעלים של בתי החולים

יחד עם זאת, חייבים לחול שינויים מבניים וארגוניים במערכת האשפוז. בתי החולים חייבים להפוך לגופים העומדים ברשות עצמם על מנת שלמנהלים תהייה אפשרות לווסת כוח אדם ואמצעים בהתאם לצרכים. יש לבטל את הכפילות הכלכלית של תקציב רגיל וקרן מחקרים ולאחד את כל פעילות בית החולים תחת גג מנהלי ותקציבי אחד על מנת לאפשר בקרה יעילה. משרד הבריאות חייב למלא תפקיד של בקר יסודי ואובייקטיבי, לכן עליו לחדול מלהיות הבעלים של בתי החולים.

חייבת להיווצר השוואה בין בתי החולים השונים על מנת לאפשר תחרות הוגנת, ולכן בתי החולים של שירותי בראות כללית חייבים גם הם להפוך לגופים עצמאיים. על מנת לשמור על הרמה הרפואית, רמת ההוראה וההתמחות בבתי החולים יש להקטין את פערי ההשתכרות בין הרופאים במחלקות השונות. פירוש הדבר, שכר בסיסי גבוה יותר לפנימאים ,רופאי ילדים ורופאים שיוותרו על הזכות לשר"פ.

המתכון הוא יותר חופש ניהולי, יצירת תנאים לתחרות הוגנת ובקרה קפדנית.

* המאמר התפרסם לראשונה ב"ידיעות אחרונות"

נושאים קשורים:  דעות,  רפואה פרטית,  רפואה ציבורית,  הוועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית
תגובות
דר' רוטמן
02.07.2013, 11:27

רופא העובד במערכת ציבורי לא יכול לעבוד גם במערכת הפרטית.
להשאיר בבתי חולים הציבוריים רק הרופאים אשר מקדישים את חייהם המקצועיים לבית החולים בלבד.
זכות החולה לבחור ברופא כן, אבל לא במסגרת שר"פ אלא על בסיס שעות נוספות עבור הרופא.
וכל היתר יסתדר יופי באופן טבעי, גם ההוראה וגם השירות למטופל.
הפרופסורים החמדניים ירקבו בבתי החולים הפרטיים.
הפרופסורים האמיתיים ישארו במערכת הציבורית!!!!!!

על החתום:
דר' רוטמן

פרופ דן צבעוני
13.08.2013, 12:04

לשר"פ יתרונות רבים למטופלים לרופא ולמוסד הרפואי הציבורי.. המטופל יכול לבחור רופא מטפל בלי שיזדקק לעזוב בית חולים ציבורי בו התאשפז באופן דחוף או אמבולטורי. כך יוכל להפעיל את הביטוח המשלים עבורו שילם במשך שנים. במצב הנוכחי אינו יכול להפעיל את הביטוח והנהנה היא החברה המבטחת. בבית החולים הציבורי בו מתקיים שרפ רופאים רבים זמינים ליעוץ גם בשעות מאוחרות בעוד שבמסגרות פרטיות הרופא חייב לקבל החלטות לבד.
הרופא אינו מבזבז זמן בין המרפאה הפרטית (או מספר מרפאות) ויכול להקדיש יותר זמן למחלקה בה הוא עובד. כמובן בעת פעילות השרפ הוא זמין ליעוצים במחלקה (קורה יום יום). כירוג העושה ניתוחים גדולים לא ינתח בבית החולים הציבורי בשעה 12 אם בשעה 15 עליו לנתח חולה בבית חולים פרטי. לעומת זאת כמובן שבבית חולים ציבורי עם שרפ מגבלה זו לא קיימת.
במוסד רפואי אותו נוטשים הרופאים הבכירים אחה"צ חדרי הניתוח בחלקם הגדול מיותמים. אם כל הניתוחים היו נעשים במסגרת הציבורית הדבר היה מביא תוספת הכנסה לבתי החולים הציבוריים מונע הוצאה עצומה מיותרת של ציוד רפואי יקר . כמו"כ שרפ עוזר לשמור במערכת הציבורית את מיטב הרופאים ומאפשר חינוך דור המשך.

אוביץ"
19.09.2013, 14:16

מכובדיי
צריך באופן דחוף שינוי בעיניען הוועדות של ביטוח לאומי ,של הרופים ה"עובדים" בישבילםלא איתכן שרופא העובד של ביטוח לאומי "גוזר" את דינאם של הרבה נכים ,חולים החייבים לעבור ועדות .בצד שני עם מטופל מגיע באופן פרטי לאותו רופא ,באותו עיניען ,מחלה הרופא זה "נותן" חוות דעה לגמרא שונה ממש"נתן" ממזגרת הועדה.זה לא מכובד לעשות ביזיון מחולים רק כדי לרצות את הביטוח לאומי .שאתם הרופאים הירמתם את היעד ונשבתם בשם HIPOKRATRES,"לשרת"להיאות לאזרה של אזולת ,חולים ,לראפות מחלות לפי מיתב יכולתיחם ,לא לשרת את הביטוח לאומי ולתת יעד לפגוע בציבור רחב.פעם גם אתם תהיו במצב לעמוד מול ועדה כזות או אחרת של הביטוח הלאומי למענה שילמנו כל החיים למתרה זות ,ותרגישו מה זה שרופא במתקבן פוגח .עם כל הכבוד המגיע ,זה לא רציני ואתם ,אנכנו יודעים בידיוק מה שקורה וחייבים לשנות את זה דרך אירגוני נכים,איתונות ,טךלביזיה,ראדיו,הרשתות החבראטיות .ממש כך ,אתם צריכים לשנות יחס כודם כל!!!! בושה וחרפאה מה שאחדים מין הרופאים עושים ופוגעים בשם של כולחם!
תודה