דעות

נכשל במבחן האתיקה: קביעת גילם של שוהים בלתי חוקיים באמצעות בדיקת גיל העצמות

משרד הפנים ומשטרת ההגירה מסתמכים על בדיקת גיל העצמות כדי לקבוע את גילם של השוהים הבלתי חוקיים. לתוצאות הבדיקה, שאינה מהימנה, השלכות אתיות רבות, וכל רופא רשאי להחליט על פי מצפונו אם להסכים לבדיקה זו

בשנים האחרונות נכנסו לארץ בני אדם רבים המוגדרים כשוהים בלתי חוקיים, ביניהם מחפשי עבודה, פליטים ואחרים. חלקם נמצאים במשמורת ומתנהלים נגדם הליכים משפטיים בטענה לשהות בלתי חוקית. רבים מאותם שוהים אינם נושאים כל תיעוד שיכול להעיד על גילם הכרונולוגי (הגיל בשנים) - נתון שמשמעותו המשפטית רבה, וכך גם משמעותו המוסרית. גיל העצור קובע את תנאי הכליאה שלו. בגיר יועבר לכלא רגיל וקטין יועבר למשמורת בתנאים קלים יותר ויופרד מפושעים בוגרים.

באמצעות משרד המשפטים קבעה המדינה ב-10.6.2007 "נוהל הערכת גיל ביולוגי של בני נוער וצעירים אגב הליכים משפטיים בנוגע לשהייה שלא כדין בישראל". על פי נוהל זה ניתן לקבוע את גילו הביולוגי של אדם באחת משלוש דרכים: בדיקה גופנית של הנבדק על ידי רופא מומחה באנדוקרינולוגיה של ילדים, הערכת צילום רנטגן של כף היד או הערכת מצב התפתחות השיניים בצילום רנטגן אורתופנטוגרמי של מבנה השיניים (משנן).

עוד קובע הנוהל כי הבדיקות תבוצענה רק לאחר קבלת צו בית משפט או צו מ"בית הדין לביקורת משמורת שוהים שלא כדין", וכי בדיקות הרנטגן של כף היד או השיניים תיערכנה רק אם לא ניתן לקבוע "ברמת סבירות גבוהה" את הגיל שלא בצילום שכזה. על פי חוק זכויות החולה (תשנ"ו-1996), חובה על פי הנוהל לתת לנבדק לפני הבדיקות מידע בדבר סוגי הבדיקות ומטרתן ולקבל את הסכמתו להיבדק.

כתוצאה מהשימוש בבדיקת גיל העצמות לקביעת גילם של שוהים בלתי חוקיים, הועברו לא פעם קטינים, שהבדיקה הראתה לכאורה כי הם בגירים, לבית כלא שבו הם מוחזקים במעצר בתנאים קשים עם בגירים פושעים.

בפנייה ללשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית הוצג לפני כמה חודשים מקרה שבו העבירו שוטרים שוהה בלתי חוקי ממתקן כליאה לבית חולים סמוך, בבקשה לבצע צילום רנטגן של כף היד כדי לקבוע את גילו. לבקשה לא צורף צו של בית משפט או בית הדין, לא צורפה "הסכמה מדעת", ולא צורף דו"ח המאשר כי מוצתה קודם לכן וללא הצלחה בדיקה גופנית של אותו שוהה על ידי אנדוקרינולוג של ילדים.

צילום רנטגן של כף היד לקביעת גיל העצמות הוא טכניקה ידועה בקרב רופאי ילדים ואנדוקרינולוגים לצורך קביעת גיל ביולוגי, מידת התפתחות וסיכויי גדילה של הנבדק. הבדיקה מסתמכת על אטלס גיל העצמות של Greulich שראה אור בשנת 1959, המבוסס על צילומים שבוצעו בשנות ה-30 למאות ילדים לבנים מאזור העיר קליבלנד שבארה"ב. התצלומים המובאים באטלס אמורים לייצג את ממוצע התפתחות העצמות בגילים השונים. מחברי האטלס מצהירים מלכתחילה כי מדובר בגילו הביולוגי של הנבדק ולא בגילו הכרונולוגי.

יש לבחון מחדש את המדיניות הלאומית בקביעת גילם הכרונולוגי של השוהים הבלתי חוקיים - מדינות רבות במערב הפסיקו לחלוטין להשתמש בצילום כף היד כאמצעי לקביעת גיל המהגר

כבר במהדורה הראשונה של האטלס נוספה הערת אזהרה כי אין לצפות שהסטנדרט הרנטגני יתאים לקבוצות אחרות. לדברי העורכים, יש שונות רבה בממצאים בין קבוצות אתניות שונות. אין ספק כי ממרחק של כ-80 שנה ובהתחשב בשינויים העצומים שחלו במצב התזונה והבריאות באוכלוסיות השונות, רחוק האטלס מלתת תשובה מדעית מהימנה על גילו הכרונולוגי של הנבדק. נוסף לכך, יש סטיית תקן גדולה גם לגבי האוכלוסייה הנבדקת באטלס: ייתכן שגילו האמיתי של נער שגיל העצמות שלו 17 יהיה 15 וחצי עד 18 וחצי.

תנאי מעצר קשים
חוסר דיוק זה נכון שבעתיים ביחס לנערים ונערות שהם שוהים בלתי חוקיים, הבאים לישראל מארצות מוכות רעב כבד וחולי, גורמים העלולים לשנות באופן מובהק את קצב ההתבגרות הביולוגית. אין ספק כי מדובר באמצעי אבחנה בלתי רלוונטי, נטול כל מהימנות מדעית, לקביעת גילו הכרונולוגי של קטין. למותר לציין כי חשיפת קטין לקרינה מייננת שיש בה סיכון, קטן ככל שיהיה, ללא כל צורך רפואי, אינה עומדת במבחן האתיקה הרפואית.

חרף כל זאת משרד הפנים ומשטרת ההגירה מסתמכים על בדיקת גיל העצמות כדי לקבוע את גילם הכרונולוגי של השוהים הבלתי חוקיים. כתוצאה מכך הועברו לא פעם קטינים, שהבדיקה הראתה לכאורה כי הם בגירים, לבית כלא שבו הם מוחזקים במעצר בתנאים קשים עם בגירים פושעים.

מדינות רבות במערב, העומדות כמו ישראל בפני בעיית הגירה לא חוקית, הפסיקו לחלוטין להשתמש בצילום כף היד כאמצעי לקביעת גיל המהגר, או שהשימוש באמצעי זה נעשה במקביל לאמצעים נוספים, לרבות בדיקות השיניים וריאיון פסיכולוגי.

יש לבחון מחדש את המדיניות הלאומית בקביעת גילם הכרונולוגי של השוהים הבלתי חוקיים. כל רופא רשאי להחליט על פי מצפונו אם להסכים לבדיקה זו כל עוד לא שונתה המדיניות הקיימת כיום.

פורסם לראשונה ב"הארץ"

נושאים קשורים:  דעות,  אנדוקרינולוגיה ילדים,  שוהים בלתי חוקיים,  צילום רנטגן של כף היד
תגובות
 
ד"ר וידנפלד יעקב
25.11.2012, 12:03

1) צר לי מאוד שלמרות שכתבה זו נכתבה כבר לפני כשבוע, אף רופא לא מצא עניין להתייחס אליה עד עתה. אינני תמים, ברור לי שענייני שכר ומלחמות פנימיות קודמים בהרבה ברשימת סדר העדיפות, לענייני מוסר, אך בכל זאת צר לי.
2) צר לי מאוד גם על הסטת הנושא המוסרי לנקודה שולית בשאלה האם צילום כף יד אמין יותר לקביעת גיל מצילום שיניים. הייתי ממליץ פעם אחת ולתמיד שמשרד הבריאות, ההסתדרות הרפואית וועדת האתיקה ידונו ויתנו הנחיות ברורות לרופאים (שעדיין מתעניינים בנושא המוסרי) בנושאים הבאים:
- זכותו של רופא לסרב לבצע בדיקה שאינה לצורך רפואי אלא לצורך משטרתי, פוליטי וכו'
- זכותו של רופא לסרב לבצע בדיקה הנוגדת את מצפונו (לאו דוקה את הנחיות הר"י או משרד הבריאות)
- חובת הרשויות לאפשר לרופא לבדוק כל נבדק בפרטיות מלאה כאשר לרופא חופש מוחלט לשאול את הנבדק אם הוא מבין את מהות הבדיקה, מטרתה ותוצאותיה ואם הוא מסכים לבדיקה וזכותו של הרופא להתנגד לבדיקה אם תנאים אלו לא ימולאו
- זכותו של הרופא לסרב לבדוק אדם בתנאים משפילים כמו אדם אזוק, קשור, עם עיניים קשורות, מוחזק בכח או ללא פרטיות
לדעתי נושאים מסוג אלו שהבאתי מעלה חשובים יותר מדיון מלומד על אמינות צלום כף היד