סטרפטוקוקוס A

כאב גרון של ילדים – האם ממצאים קליניים מאפשרים אבחנה מדויקת של streptococcal pharyngitis?

על פי סקירה סיסטמטית של הספרות בנושא, אף אחד מהסימנים הקליניים וכן אף אחד מהכללים המבוססים על שילוב סימנים, לא אפשר אבחנה מדויקת מספיק של streptococcal pharyngitis בילדים

02.05.2012, 15:46

כאב גרון (pharyngitis) הוא הגורם ל-6%–8% מביקוריהם של ילדים אצל רופא ראשוני. אבחנה מדויקת של streptococcal pharyngitis חשובה כיוון ש-GASי(group A streptococcus) עלול לגרום לסיבוכים כגון peritonsilar abcess או acute rheumatic fever.

יש כיום בדיקה מהירה המאפשרת לזהות זיהום ב-GAS (רגישות – 85%, סגוליות – 96%), אולם בדיקה של כלל הילדים הסובלים מכאב גרון עשויה להוביל לטיפול יתר בנשאים של GAS (כלומר ילדים שיימצא אצלם GAS בלוע על פי תוצאת תרבית אולם החיידק לא יגרום לתגובה אימונית). לפיכך, השאלה לגבי מהימנותם של ממצאים קליניים בזיהוי או שלילת זיהום ב-GAS חשובה מאוד.

כאב גרון של ילדים (אילוסטרציה)

כאב גרון של ילדים (אילוסטרציה)

במרבית ההנחיות הקליניות נקבע כי אבחנה קלינית של זיהום ב-GAS אינה אמינה, ולפיכך יש לבצע בדיקה מיקרוביולוגית לכל הילדים שיש חשד כי הם סובלים מזיהום ב-GAS. עם זאת, בחלק מההנחיות ממליצים על קבלת החלטה קלינית על פי ממצאים קליניים שונים.

סקירה סיסטמטית של הספרות הרפואית בנושא בוצעה על מנת לנסות להגיע למסקנות לגבי מהימנותם של ממצאים קליניים באבחנת GAS. נכללו 34 מחקרים, שכללו 24,418 משתתפים. השכיחות של streptococcal pharyngitis בשילוב כלל המחקרים הייתה 33.8%. המחקרים פורסמו בשנים 1953–2010, ומרביתם בוצעו בארה"ב או באירופה.

ממצאים קליניים בודדים לא נמצאו יעילים בזיהוי או שלילת זיהום GAS. חמישה ממצאים קליניים (scarlatiniform rash, הימצאות petechiae בחיך, תפליט פרינגיאלי, הקאות ורגישות בבלוטת הלימפה) הודגמו כמגבירים את הסבירות לאבחנה של streptococcal pharyngitis לרמה של מעל 50%, ולכן יכולים להיחשב כשימושיים אך לא כאבחנתיים.

אף אחד מהשילובים של כמה ממצאים, או מה-prediction rules, המבוססים על שילוב של ממצאים, לא נמצא יעיל באבחון זיהום ב-GAS במעל 85% מהמקרים, או בשלילתו. לגבי אחד מה-prediction rules בלבד (שכלל שילוב של נזלת חמורה ללא נפיחות של השקדים, הגדלת בלוטות הלימפה או scarlatiniform rash) נמצא כי הסבירות ל-streptococcal pharyngitis היא 11% בלבד, אולם גם במקרה זה רווח הסמך היה רחב (2.9-35%).

החוקרים מסכמים כי אף אחד מהממצאים הקליניים או שילוביהם אינו מאפשר אבחנה או שלילה מדויקת מספיק של streptococcal pharyngitis, ולכן אין מנוס מביצוע בדיקה מיקרוביולוגית לילדים הסובלים מכאב גרון. לגבי מבוגרים, יש הנחיות לחלוקה לרמות סיכון שונות על פי ממצאים קליניים, אולם נראה כי גישה זו אינה שימושית לגבי ילדים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Shaikh et al.; Accuracy and Precision of the Signs and Symptoms of Streptococcal Pharyngitis in Children: A Systematic Review, The Journal of Pediatrics 2012 Mar;160(3):487-493.e3

נושאים קשורים:  סטרפטוקוקוס A,  כאב גרון,  GAS,  מחקרים
תגובות