השמנה ילדים

שימוש במערכת ממוחשבת לאבחון השמנה בקרב ילדים

במחקר בקליפורניה נמצא כי שימוש במערכת ממוחשבת ייעודית הוביל לשיפור בהערכה ובטיפול בעודף משקל בקרב ילדים

18.03.2012, 10:14

בעשורים האחרונים חלה עלייה ניכרת בשיעור הילדים והמתבגרים הסובלים מהשמנה ומעודף משקל. ועדת מומחים שכינסו ההסתדרות הרפואית האמריקאית (American Medical Association) וה-CDCי(Centers for Disease Control and Prevention) קבעה הנחיות והמלצות לטיפול ולמניעת השמנה, והגדירה קריטריונים למדידת המשקל והגובה, חישוב ה-BMI וייעוץ לגבי תזונה ופעילות גופנית.

השמנה בקרב ילדים (אילוסטרציה)

השמנה בקרב ילדים (אילוסטרציה)

KPSCי(Kaiser Permanente Southern California) היא מסגרת רפואית המספקת שירותי רפואה ל-3.25 מיליון תושבי דרום קליפורניה. בשנת 2008 הוכנסה לשימוש מערכת ממוחשבת לסיוע באבחנה ובטיפול בהשמנה ובעודף משקל בקרב ילדים ומתבגרים במסגרת זו. המערכת כללה דרישה לתיעוד משקל וגובה, והציגה לרופא חישוב אוטומטי של ה-BMI ושל אחוזון ה-BMI. המערכת גם הציגה את הנתונים על גבי עקומות גדילה, וכאשר ה-BMI שנמצא היה מעל אחוזון 85, הרופא קיבל תזכורת לביצוע בדיקות לאיתור מצבים רפואיים נלווים. כמו כן נכללה אפשרות להדפסת עלוני מידע להורים לגבי המלצות לתזונה ופעילות גופנית. נוסף לכך השתתפו הרופאים בקורס לימודי המשך ממוחשב, ובו קיבלו הנחיות לגבי קיום שיחה עם ההורים במקרה של השמנה או עודף משקל באמצעות שימוש בעקומות גדילה, הערכה של מידת המוכנות של ההורים לביצוע שינוי בהתאם, וקידום שינוי כזה באמצעות הצבת מטרות. 33% מהרופאים השלימו את הקורס.

המחקר נמשך בשנים 2007–2010 וכלל בממוצע 739,816 מפגשים עם רופא ילדים ומתבגרים בשנה, 82% מהם בוצעו על ידי רופאי ילדים והשאר על ידי רופאי משפחה.

לאחר הכנסתה לשימוש של המערכת הממוחשבת, שיעור הילדים שהמשקל והגובה שלהם נמדדו עלה מ-66% ל-94% (P<0.001). שיעור התיעוד של אבחנה של השמנה או עודף משקל עלה מ-12% בשנת 2007 ל-61% בשנת 2010. העלייה הייתה משמעותית במיוחד בקרב ילדים בני 2–5 (בקבוצה זו עלה השיעור מ-13% ל-75%), ובקרב ילדים או מתבגרים שסבלו מהשמנה קיצונית (exteremely obese – שיעור האבחנה עלה מ-23% ל-75%).

שיעור התיעוד של ייעוץ לגבי תזונה ופעילות גופנית עלה מ-1% בשנת 2007 ל-50% בשנת 2010. העלייה הייתה משמעותית במיוחד בקרב ילדים בני 2–5 שנים (מ-2% ל-75%).

החוקרים מסכמים כי הכנסתה לשימוש של מערכת ממוחשבת זו הובילה לעלייה משמעותית בתיעוד הגובה והמשקל, בתיעוד אבחנה של השמנה ועודף משקל, ובתיעוד ייעוץ לגבי תזונה ופעילות גופנית. במחקרים שבוצעו בעבר תוארו כמה גורמים שהובילו לכך שרופאים לא פעלו בהתאם להמלצות לגבי אבחנה וטיפול בהשמנה, וביניהם היעדר משאבים, חוסר זמן, נושאים דחופים יותר לטיפול במהלך המפגש, חוסר ידע וכישורים שהובילו לכך שהרופא לא הרגיש נוח לייעץ במקרים אלו והיעדר מודעות למשאבי טיפול מחוץ למרפאה. לדברי החוקרים, מהתוצאות עולה כי שימוש במערכת ממוחשבת ייעודית מסייע להתגבר על כמה מהגורמים הללו.

יש לציין כי המחקר לא כלל קבוצת ביקורת ולא בחן את המעקב לאחר מתן ייעוץ לגבי תזונה ופעילות גופנית. במהלך המחקר לא נראה שינוי בשיעור הילדים שסבלו מהשמנה או עודף משקל, אולם שינוי זה צפוי רק לאחר הטמעה מלאה של המערכת במשך כמה שנים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Coleman et al.; Implementation of Clinical Practice Guidelines for Pediatric Weight Management, The Journal of Pediatrics 2012 Jan 10. [Epub ahead of print]


נושאים קשורים:  השמנה ילדים,  עודף משקל,  מחקרים
תגובות